Tramites Servicios Tramites Servicios


Eskola ikasleentzako kirol hastapeneko unitateei edota "kirol eskolei" baimena ematea

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Eskola ikasleentzako kirol hastapeneko unitateen funtzionamendurako baimena eskatzea, honako modalitateetan: saskibaloia, eskubaloia, futbola, areto futbola eta errugbia.


Nork tramitatzen du

 • KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DPTUA.
 • Kirol Zuzendari tza Nagusia
 • Kirol Zerbitzua

Nori zuzenduta

 • Kirol klubak
 • Kirol entitateak
 • Herritarrak

Baldintzak

BaldintzakHASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

("Baimen espedienteak" aplikazio telematikoaren bitartez, 4.1 lerroan: "Eratzea kirol hastapeneko unitatea -Kirol eskolak")


Aurkeztu beharreko agiriak

(Aplikazio telematikoaren bitartez)

 • Erantzukizun zibileko asegurua indarrean: poliza eta ordainagiria.

Eskaera moduak

 • Internet

Internet bidezko eskaera


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

 • Pasahitza
 • Ziurtagiria eta B@KQ

TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

 • Internet

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

3 hilabete


Administrazioaren isiltasuna

Onespenezkoa

ARAUDIA


 • 63/2007 Foru Agindua, urriaren 19koa, eskola ikasleentzako kirol teknifikazioko unitateei baimena ematea arautzen duena.
 • 69/2008 Foru Agindua, otsailaren 25ekoa, eskola ikasleentzako kirol teknifikazioko unitateei baimena ematea arautzen duen 2007ko urriaren 19ko 63/2007 Foru Aginduaren aplikazioa arautzen duena, saskibaloi, eskubaloi, futbol, areto futbol eta errugbiko hastapeneko unitateetan.
 • 02-118/2017 Foru Agindua, irailaren 25ekoa, aldatzen duena 2008ko otsailaren 25eko 69/2008 Foru Agindua, zeinak arautzen duen 2007ko urriaren 19ko 63/2007 Foru Aginduaren aplikazioa, saskibaloi, eskubaloi, futbol, areto futbol eta errugbiko hastapeneko unitateen eskola ikasleentzako kirol teknifikazioko unitateak baimentzea arautzekoa.


INFORMAZIO OSAGARRIA


Oharrak

 • Baimen eskaerak jarduerak hasi baino gutxienez 3 hilabete lehenago aurkeztu behar dira.
 • Baimenak iraungiko dira ebazpenean adierazitako egunean, eta edozein modutara, urtebeteko epean. Jarraitzeko luzapena eskatu behar da.
 • Jarduerei hasiera eman eta hilabetera aurkeztu beharko da: parte hartzaileen zerrenda eskola kirolean izena emateko aplikazioaren bidez eta teknikariei buruzko informazioa.
 • Jada baimenduta dauden unitateak geldiaraz daitezke baimena emateko ebazpenean edo indarrean dagoen arautegian ezarritako baldintzak ez badira betetzen.

Erantzukizun zibileko aseguruari buruzko informazioa


Informazio osagarria

Kiroletako Eskualde Bulegoak

Eskola Kiroleko arloa