TramitesServiciosPortlet TramitesServiciosPortlet


Mendekotasunaren balorazioa (BEB)

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

3 urte baino gutxiagoko pertsonen mendekotasun gradua eta maila baloratzea.


Nork tramitatzen du

  • GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA
  • Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretako Zuzendaritza Nagusia
  • Ezinduen eta Desgaituen Laguntzako Zerbitzua

Nori zuzenduta

3 urte baino gutxiagoko haurrak, osasun egoera kronikoen, epe luzerakoen edo iraupen luzekoen eraginez mendekotasun egoeran daudenak.


Baldintzak

       •  Gipuzkoako edozein udalerritan erroldatuta egotea.
         Nazionalitate espainiarra izatea edo Espainian egoitza legala izatea.
       •  5 urtez egoitza Espainian eduki izana, eta 5 urte horietatik bi gutxienez eskaera aurkeztu aurreko bi urteak izan beharko (5 urte baino gutxiagoko haurren kasuan, baldintza hau haurraren zaintza eta babesa bere kargura duen pertsonari eskatuko zaio).
       •  Oro har, urritasun edo ezgaitasunen bat izatea, eskaeraren data baino gutxienez 6 hilabete lehenago diagnostikatua eta tratatua. Urritasun edo ezgaitasun horren ondorioz, beste pertsona baten laguntza behar da eguneroko jardueretarako, hala nola, elikatzeko, garbitzeko, etxe barruan edota kanpoan mugitzeko, osasun zaintzarako,… (5 urtetik beherako haurren kasuan, baldintza hori haurraren zaintza eta babesa bere kargura duen pertsonari eskatuko zaio).HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

- Mendekotasun balorazio eskera


Aurkeztu beharreko agiriak

         •   Baloratu beharreko pertsonaren NAN edo nortasuna egiaztatzen duen agiria.
              •  Mendekotasuna baloratzeko eskaera. 
              •  Oinarrizko Osasun Txostena.
              •  Departamentuak, gainera, teknikari adituaren txostenak ere eska ditzake, balorazioa egin ahal izateko.


Eskaera moduak

  • Presentziala

Zuzeneko arretarako bulegoak

Eskatzailea erroldatuta dagoen udalerriko gizarte zerbitzuak.TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Presentziala

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

3 hilabete.


Administrazioaren isiltasuna

Ezestekoa

Honen bidez jakinarazten da

  • Jakinarazpena/posta-ziurtagiria


ARAUDIA


39/2006 Legea, 2006ko abenduaren 14koa, autonomia pertsonala sustatzeari eta mendekotasun egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa. (BOE 2006/12/15, 299. zbk.) Gaztelaniaz
174/2011 Errege Dekretua, 2011ko otsailaren 11koa, 39/2006 Legean xedatutako mendekotasun egoera baloratzeko baremoa onestekoa. (BOE 2011-02-18, 42. zk.) GaztelaniazINFORMAZIO OSAGARRIA


Oharrak

Baloraziotik ateratzen den mendekotasun graduaren arabera, eskatzaileak Zerbitzuen eta Prestazioen Zorroan jasotako hainbat zerbitzu eta prestazio jasotzeko eskubidea izango du, zerbitzu eta prestazio bakoitzerako berariaz ezarritako baldintzak betetzen baditu.
Beharrezkoak diren agiriak eta txostenak badaudela egiaztatu ondoren, hitzordua eskatuta, balorazio teknikariek bisita egingo dute, eskatzailearen etxean bertan, elkarrizketa egin eta balorazio galdetegia betetzeko.


Informazio osagarria

        Baremoak hiru mendekotasun egoera xedatzen ditu: Moderatua (I. gradua), larria (II. gradua) eta mendekotasun handia (III. gradua).
     •   Balorazioaren emaitza ez da betirako izango, eta aldizkako berrikuspenak egingo dira, 6, 12, 18, 24 eta 30 hilabetetara. 36 hilabete igaro ondoren, pertsona guztiei balorazio berri bat egingo zaie, MBB baremoaren arabera (3 urtetik gorakoen mendekotasuna baloratzeko baremoa).
     •   Eskaera gurasoek edo 3 urte baino gehiagoko adingabearen ordezkaritza dutenek egin dezakete.