345 eredua. Urteko eredu informatiboa.

INFORMAZIO OROKORRA


Aurkezpen epea

Aitortzen den urtea amaitu ondorengo urtarrilaren 1etik 30era bitartean

Helburua

 

Aitortu beharrekoa: borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitateei, pentsio fondoen entitate kudeatzaileei eta ordezko sistemetara bildutako entitateei egindako ekarpenak eta kontribuzioak, eta, orobat, mutualitateei eta aseguru etxeei kontigentziak estaltzeko ordaindutako zenbatekoak.

Informazioa gehiago


Nork tramitatzen du

  • OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
  • Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusia
  • Zuzeneko Zergak Kudeatzeko Zerbitzua

Nori zuzenduta

Besteen arte, borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitateak eta pentsio fondoak kudeatzen dituzten entitatea.


Baldintzak

Borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitateei, pentsio fondoen entitate kudeatzaileei eta ordezko sistemetara bildutako entitateei ekarpenak eta kontribuzioak egitea, edo mutualitateei eta aseguru etxeei kontigentziak estaltzeko kopuruak ordaintzea.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

345 eredua


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

Internet bidezko eskaera

A) Gipuzkoataria erabiliz (pasahitza edo sinadura elektronikoa sartuta) Zergabidea programatik lortzen den fitxategia bidaltzen da.

B) Gure Zergabidea programaren bitartez, kontraste datu bat sartuta, programan lortzen den fitxategia bidaltzen da.
C) Editran


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Kontraste datua
  • Ziurtagiria eta B@KQ

Zuzeneko arretarako bulegoak

1º) Entitate laguntzaileak

2º) Herritarren arretarako bulegoakTRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

ARAUDIA


47/2013 Foru Dekretua, 2013ko abenduaren 17koa, zerga betebehar formal jakin batzuk garatzen dituen Erregelamendua onartzen duena

33/2014 Foru Dekretua, urriaren 14koa, Per­tsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Errege­lamendua onartu eta zerga betebehar formal jakin ­batzuk gara­tzen dituen Erregelamendua alda­tzen duena.

1139/2011 Foru Agindua, abenduaren 27koa, zeinaren bidez onartzen baita borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitateei, pentsio plan eta fondoei, ordezko sistemei, gizarte aurreikuspeneko mutualitateei, aurreikuspen plan aseguratuei, aurrezpen sistematikoko banakako planei, enpresen gizarte aurreikuspeneko planei eta menpekotasun aseguruei buruzko urteko aitorpenaren 345 eredua, eta aurkezteko moduak. (PDF)