296 eredua. Eredu informatiboa. Establezimendu iraunkorrik gabeko ezegoiliarrek errenten atxikipenak

INFORMAZIO OROKORRA


Aurkezpen epea

Aitortzen den urtea amaitu ondorengo urtarrilaren 1etik 30era bitartean.

Helburua

 

Aitorpenaren ekitaldian Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunei (establezimendu iraunkorrik gabe dihardutenei) ordaindu eta atxiki zaizkien zenbatekoak aitortzen dira.

Informazioa gehiago


Nork tramitatzen du

  • OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
  • Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusia
  • Zuzeneko Zergak Kudeatzeko Zerbitzua

Nori zuzenduta

Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunei (establezimendu iraunkorrik gabekoei) errentak ordaindu dizkieten hauek aurkeztu behar dute 296 eredua:


Baldintzak

Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrei (Nork aurkeztu behar du?) apartatuan adierazitako errentak ordaintzea.

 HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

296 eredua


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

Internet bidezko eskaera

Ereduak internet bidez aurkezteko helbidea:

Gipuzkoataria erabiliz (pasahitza edo sinadura elektronikoa sartuta) Zergabidea programatik lortzen den fitxategia bidaltzen da.


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Ziurtagiria eta B@KQ

Zuzeneko arretarako bulegoak

1º) Entitate laguntzaileak

2º) Herritarren arretarako bulegoak

Eredu hori interneten bakarrik eskura daiteke.TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

ARAUDIA


16/2014 Foru Araua, abenduaren 10ekoa, Ez -Egoiliarren Errentaren gaineko Zergarena.

11/2016 Foru Dekretua, maiatzaren 17koa, Ez-Egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzkoa Erregelamendua onartzen duena.

688/2021 Foru Agindua, abenduaren 20koa, Zergadun Ez-Egoiliarren Errentaren gaineko Zergan establezimendu iraunkorrik gabe lortutakoa hainbat errentaren gaineko atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena aurkezteko 296 eredua eta haren aurkezpen moduak eta epeak onartzen dituena.