220 Eedua. Talde fiskalen erregimenaren Sozietate gaineko Zerga

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Egin eta aurkeztu sozietateen gaineko zergaren aitorpena taldeen ordainketa araubidea duten talde fiskalak.


Nork tramitatzen du

  • OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
  • Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusia
  • Zuzeneko Zergak Kudeatzeko Zerbitzua

Nori zuzenduta

Sozietate gaineko Arau Foralean, VI Tituluan eta VI. Kapituluaren barrenean arautzen den talde fiskalen erregimena aplikagarri zaienek (kooperatibak barne) aurkezten dute.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko agiriak

  • Kontsolidazio fiskaleko araubide berezian zergapetuta dauden entitate nagusiek, 220 ereduko likidazioarekin batera, Gipuzkoan banakako aitorpena aurkeztu behar ez duten menpeko entitateen banakako autolikidazio guztien kopia informatibo bat.

Eskaera moduak

  • Internet

Internet bidezko eskaera

2017 ekitalditik aurrera Zergabidea web plataformaren bidez.

2016 bitarteko aitorpenak Laguntza programaren bidez autolikidazioa sortu eta Gipuzkoatariatik igorri.


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Ziurtagiria eta B@KQ

TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet

ARAUDIA