430 Eredua - Aseguru Primen gaineko Zergaren hileko aitorpen-likidazioa

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Aitorpena aurkeztu aurreko hilabetean egindako zergari lotuta eta salbuetsita ez dauden aseguru eta kapitalizazioko eragiketak aitortzen dira.


Nork tramitatzen du

  • OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
  • Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusia
  • Zeharkako Zerg., Eskualdaketen gaineko Zerg. eta Ingurumen Tributuak Kudeatzeko Zerbitzua

Nori zuzenduta

Aseguru etxeek, zerga honek kargatzen dituen eragiketak egiten dituztenean.



HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

430 Eredua


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

Internet bidezko eskaera

- 2017ko ekitaldirako eta hurrengoetarako, ZergaBidea plataformatik

- 2016ko ekitaldirako eta aurrekoetarako, Gipuzkoatariatik, bertan dagoen formularioa betez edo laguntza programa zaharrarekin lortzen den fitxategia igoz.


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Ziurtagiria eta B@KQ

Zuzeneko arretarako bulegoak

Finantza entitate laguntzaileak



TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

4 urte (ZFAren 100.art.)



ARAUDIA


641/1997 Foru Agindua

70/1997 Foru Dekretua

994/1998 Foru Agindua



INFORMAZIO OSAGARRIA


Oharrak

Hileko likidazioa egiteko epea amaitu ondorengo hilabetearen lehen 25 egun naturalen barruan aurkeztuko da. Uztailekoa abuztuan eta irailaren lehen 25 egun naturaletan aurkeztuko da.


Informazio osagarria

430 eredua