Zorren ordainketa geroratzeko espediente bizien kontsulta.

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Konsultatu erabat ordaindu gabeko zorren ordainketa geroratu edo zatikatzeko espedienteen egoera, horien titularra kontsulta egiten duen pertsona denean. Argibide gehiagotarako, ikus Gerorapenak eta zatikapenak.


Nork tramitatzen du

  • OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
  • Zerga-bilketako Zuzendariordetza Nagusia
  • Unitate Teknikoko Zerbitzua

HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko agiriak

.


  • NA edo nortasuna egiaztatzeko agiria

Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

Internet bidezko eskaera

Gerorapenak eta zatikapenak.


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Ziurtagiria eta B@KQ

Zuzeneko arretarako bulegoak

Herritarren arretako bulegoakTRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

Zuzenean


Administrazioaren isiltasuna

Ez dagokio

ARAUDIA


2/2005 Foru Araua, martxoaren 8koa, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorra (PDF).
38/2006 Foru Dekretua, abuztuaren 2koa, Gipuzkoako Zergabilketa Erregelamendua onartzen duena (PDF).