Datu pertsonalen babesa. Ezabatzeko eskubidea

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Aldundian tratatzen dituzten datuak ezabatzeko eskatu baldin eta:

 • Datuak ez badira beharrezkoak edo bereizleak hasierako helbururako
 • Datual bildu zirenean zegoen helburua betetzeko behar zen epealdia igaro bada

Nork tramitatzen du

 • Hainbat departamenturen zerbitzu erkideak

HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

Eskarea formularioa


Aurkeztu beharreko agiriak

 • NA edo nortasuna egiaztatzeko agiria

Eskaera moduak

 • Internet
 • Presentziala

Internet bidezko eskaera

Sakatu tramitazioa hasteko


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

 • Ziurtagiria eta B@KQ

Zuzeneko arretarako bulegoak

Arretarako bulegoen zerrendaTRAMITAZIOA


Eskaera moduak

 • Internet
 • Presentziala

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

Hilabete 1 eskabidea jasotzen denetik.


Administrazioaren isiltasuna

Ezestekoa

Honen bidez jakinarazten da

 • Ohiko postaz
 • Jakinarazpen elektronikoa


ARAUDIA


 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzeko.
 • 2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena.
 • 2/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzkoa.


INFORMAZIO OSAGARRIA


Informazio osagarria

Datuak babesteko euskal bulegoa