Tramites Servicios Tramites Servicios


Datu pertsonalen babesa. Ezabatzeko eskubidea

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Aldundian tratatzen dituzten datuak ezabatzeko eskatu baldin eta:

 • Datuak ez badira beharrezkoak edo bereizleak hasierako helbururako
 • Datual bildu zirenean zegoen helburua betetzeko behar zen epealdia igaro bada

Nork tramitatzen du

 • Hainbat departamenturen zerbitzu erkideak

HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

Eskarea formularioa


Aurkeztu beharreko agiriak

 • NA edo nortasuna egiaztatzeko agiria

Eskaera moduak

 • Internet
 • Presentziala

Internet bidezko eskaera

Sakatu tramitazioa hasteko


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

 • Ziurtagiria eta B@KQ

Zuzeneko arretarako bulegoak

Arretarako bulegoen zerrendaEBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

Hilabete 1 eskabidea jasotzen denetik.


Administrazioaren isiltasuna

Ezestekoa

Honen bidez jakinarazten da

 • Jakinarazpen elektronikoa
 • Ohiko postaz


ARAUDIA


 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzeko
 • Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
 • Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de datos.

INFORMAZIO OSAGARRIA


Informazio osagarria

Datuak babesteko euskal bulegoa