Tramites Servicios Tramites Servicios


Datu pertsonalen babesa. Zuzentzeko eskubidea

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Aldundiari eskatzea zehatzak eta egokiak ez diren, osorik ez dauden eta gehiegizkoak diren datu pertsonalak arteztu, zuzendu edo osatzea, beti ere Aldundiko fitxategietan badaude.


Nork tramitatzen du

  • Hainbat departamenturen zerbitzu erkideak

HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

Eskaera formularioa


Aurkeztu beharreko agiriak

  • NA edo nortasuna egiaztatzeko agiria

Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

Internet bidezko eskaera

Sakatu tramitazioa hasteko


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Ziurtagiria eta B@KQ

Zuzeneko arretarako bulegoak

Arretarako bulegoen zerrendaEBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

Hilabete 1 eskabidea jasotzen denetik.


Administrazioaren isiltasuna

Ezestekoa

Honen bidez jakinarazten da

  • Ohiko postaz
  • Jakinarazpen elektronikoa


ARAUDIA


  • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzeko
  • Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
  • Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de datos.

INFORMAZIO OSAGARRIA


Informazio osagarria

Datuak babesteko euskal bulegoa