BAIMENAK 16 - VT - Bidaiariak turismo ibilgailuetan garraiatzeko baimena aldatzea

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Bidaiariak turismo ibilgailuetan garraiatzeko baimenen aldaketak izapidetzea:

 • Helbidearen aldaketa
 • Ordezkapena
 • Transmisioa
 • Bajak

Nork tramitatzen du

 • MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DPTUA.
 • Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
 • Mugikortasun eta Garraio Zerbitzua

Harremana

Helbidea:
Julio Caro Baroja plaza, beheko solairua - atzealdea, 20018 Donostia

Ordutegia:

8:30etik 13:30era astelehenetik ostiralera

Helbide elektronikoa:
garraiobaimenak@gipuzkoa.eus

Harremanetarako telefonoa:
943 112991


Nori zuzenduta

Autonomoak.


Baldintzak

 • Ordezkatzea: 2 urte baino gutxiagoko ibilgailuak. Honetaz gain, ibilgailu berriak ordezkatutakoa baino berriagoa izan behar du.
 • Egoitza aldaketa: udalerri edo kale aldaketa.
 • Transmisioa: lizentziaren titularra den Udalaren baimena behar da.
 • Bajak: aldi baterako etendura dagoelako (gehienez 3 hilabete).
 • Ordaindu gabeko zehapenik ez izatea.
 • Aholkularitza edo gestoria baten bitartez jardunez gero: gestoriak 001k ordezkari erroldan alta emanda egon behar du.


HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko agiriak

1.- Eskabidea behar bezala beteta. GBE 

2.- Tasaren ordainketa: ES65 2095 0611 091061117395 banku kontura egindako transferentziaren ordainagiria (bajen kasuan izan ezik).

3.- Interesdunaren baimena, agiri jakin batzuk egiaztatzeko Administrazioak ofizioz erregistro publiko zehatz batzuetara sartzea ahalbidetzen duena (bajen kasuan izan ezik).  ERREGISTRO PUBLIKOAK

Izapide bakoitzaren arabera:

4.- Ordezkatzea: ibilgailua ordezkatzeko Udalaren baimena; zirkulazio baimena; ibilgailuaren fitxa teknikoa, taximetroaren altarekin (1040); ibilgailua JEZean alta emanda egotearen agiria (840, autotaxi bidezko garraioa, estatu mailako jarduera esparrua); erantzukizun zibilerako aseguru poliza estaldura mugagabearekin eta indarrean dagoen ordainagiria; garraio liburuak.

5.- Egoitza aldaketa: Trafikoko Zuzendaritza Nagusian (DGT) egindako helbide-aldaketa; 036 inprimakia, helbide-aldaketa egin izana egiaztatzen duena; garraio liburuak. Horretaz gain, pertsona fisikoek, errolda agiria; pertsona juridikoek, helbide aldaketaren eskriturak eta enpresaren IFK.

6.- Transmisioa (titular aldaketa): titular berriaren identifikazio agiria; lizentzia transmititzeko Udalaren baimena; ibilgailuaren fitxa teknikoa, taximetroaren altarekin (1040); zirkulazio baimena; ibilgailua JEZean alta emanda egotearen agiria (840, autotaxi bidezko garraioa, estatu mailako jarduera esparrua); BEZean alta emanda egotearen agiria (036, autotaxi bidezko garraioa); lan-bizitza eguneratua; sinadura elektronikoa edukitzearen egiaztagiria; ekipamendu informatikoa eta posta elektronikoa izateari buruzko zinpeko aitorpena; erantzukizun zibilerako aseguru poliza estaldura mugagabearekin eta indarrean dagoen ordainagiria; garraio liburuak.

7.- Bajak: Udalaren baimena eta eskaera behar bezala beteta.  BAJA ESKAERA 


Eskaera moduak

 • Internet

Internet bidezko eskaera

Eskaera eta dokumentazioa Gipuzkoako Foru Aldundiaren erregistro elektronikoaren bidez bidali behar da. https://egoitza.gipuzkoa.eus/WAS/CORP/WATTramiteakWEB/inicio.do


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

 • Ziurtagiria eta B@KQ

TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

 • Internet

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

Legezko epea: 3 hilabete.ARAUDIA


 1. Berezia:
 1. 2000ko ekainaren 29ko 2/2000 Legea (2000-08-01eko EHAAO), turismo ibilgailuetan egiteko bidaiarien herri barruko edo herriarteko garraio publikoari buruzkoa.
 2. 243/2002 Dekretua (2002-12-05eko EHAAO), turismo ibilgailuetan egiteko bidaiarien herri barruko edo herriarteko garraio publikoa arautzen duen Legearen Erregelamendua onartzen duena.
 3. 2005eko otsailaren 11ko Agindua (2005-03-04ko EHAAO), Garraio eta HerriLan sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan turismo ibilgailuetan egiten den bidaiarien herriarteko garraio publikorako gehienezko baimen kopurua ezartzen duena.
 4. 1993ko otsailaren 4ko Agindua (IV atala), Lehorreko Garraioak Antolatzeko Legearen Erregelamendua garatzen duena, bidaiarien errepideko garraio diskrezionala egiteko baimenei buruz.
 • Orokorra:
 1. Uztailaren 30eko 16/1987 Legea, Lurreko Garraioa Antolatzekoa, zeina aldatu egin baitzen uztailaren 4ko 9/2013 Legearen bidez. Legea, lehorreko garraioak antolatzeari buruzkoa, 
 2. Irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretua, Lurreko Garraioa Antolatzeko Legearen Erregelamendua onesten duena, zeina aldatua izan baitzen otsailaren 15eko 70/2019 Errege Dekretuaren bitartez. LGAE


INFORMAZIO OSAGARRIA


Oharrak

Ikus-onespena: lau urtean behin, urte bikoitietan 2022 urtetik aurrera. Eskabidea NAren azken digituari dagokion hilean aurkeztuko da (urtarrila: 1, otsaila: 2, eta abar, abuztua: baliogabea, iraila: 8, urria:9, azaroa: 0)
Birgaitzea: ikus-onespena atera behar zen hiletik urtebete bat igaro aurretik.