Baimenak 17 - VS - Osasun garraiorako ibilgailuentzako baimen berriak ematea (VS)

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Estatu mailako VS serieko garraio baimenak, anbulantzietan osasun garraioa egiteko.


Nork tramitatzen du

 • MUGIKORTASUNEKO, TURISMOKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
 • Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
 • Mugikortasun eta Garraio Zerbitzua

Harremana

Helbidea:
Julio Caro Baroja plaza, beheko solairua - atzealdea, 20018 Donostia

Helbide elektronikoa:
garraiobaimenak@gipuzkoa.eus

Harremanetarako telefonoa:
943 112991


Nori zuzenduta

Enpresak eta autonomoak.


Baldintzak

 • Pertsona fisikoa edo juridikoa izatea.
 • Zerga betebeharrak betetzea.
 • Lan eta gizarte betebeharrak betetzea.
 • Baimenak 20.000 biztanle baino gehiagoko herri batean helbideratzen badira, jarduera garatzeko lokal bat edukitzea, jendearentzako irekia.
 • Gutxieneko ibilgailu kopurua edukitzea (5).
 • Ibilgailuei buruzko ziurtagiri tekniko-sanitarioak edukitzea.
 • Estaldura mugagabeko erantzukizun zibileko asegurua izatea.
 • Baimenak helbideratuko diren Udalaren aldeko irizpena.
 • Atxikitu beharreko ibilgailuaren antzinatasuna ezin da 10 urtetik gorakoa izan, lehenengo matrikulazio-datatik zenbatzen hasita.
 • Zehapenik ez izatea.
 • Aholkularitza edo gestoria baten bitartez jardunez gero: gestoriak 001k ordezkari erroldan alta emanda egon behar du.


HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko agiriak

 • Eskaera, behar bezala beteta.  GBE 
 • Tasaren ordainketa: ES65 2095 0611 091061117395 banku kontura egindako transferentziaren ordainagiria.
 • Interesdunaren baimena, agiri jakin batzuk egiaztatzeko Administrazioak ofizioz erregistro publiko zehatz batzuetara sartzea ahalbidetzen duena. ERREGISTRO PUBLIKOAK 

Enpresari dagokionez:

 1. NA edo IFK.
 2. Pertsona juridikoei dagokienez, eraketa agiria, dagokion Erregistroan behar bezala erregistratuta, zeinean agertuko den enpresaren xedea osasun garraioa egitea dela.
 3. Enpresaren Gizarte Segurantzako alta.
 4. Enpresa BEZaren erroldan alta emanda egotearen agiria (036): “anbulantzia bidezko garraio sanitarioa” jarduera. Honetaz gain, hilabete bateko epea gainditzen bada dokumentu hau aurkeztu zenetik, alta eta baja zentsalen ziurtagiria bidali.
 5. Ekipamendu informatikoa eta posta elektronikoa izateari buruzko zinpeko aitorpena. EMAIL ZINPEKO AITORPENA
 6. Baimenaren titularraren izenean emandako sinadura elektronikoaren kopia, eta horren baliozkotasun ziurtagiria.

Ibilgailu bakoitzari dagokionez:

 1. Ibilgailuaren zirkulazio baimena.
 2. Ibilgailuaren fitxa tekniko osoa.
 3. Ibilgailua JEZean alta emanda egotearen agiria (840): “anbulantzia bidezko garraio sanitarioa”, estatu mailako jarduera esparrua.
 4. Ziurtagiri tekniko-sanitarioa.
 5. Dagokion asegurua egina duela egiaztatzen duen agiria: erantzukizun zibileko estaldura mugagabeko aseguru poliza eta indarrean dagoen ordainagiria.

Eskaera moduak

 • Internet

Internet bidezko eskaera

Eskaera eta dokumentazioa Gipuzkoako Foru Aldundiaren erregistro elektronikoaren bidez bidali behar da. https://egoitza.gipuzkoa.eus/WAS/CORP/WATTramiteakWEB/inicio.do


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

 • Ziurtagiria eta B@KQ

TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

 • Internet

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

Legezko epea: 5 hilabete.


Administrazioaren isiltasuna

Ezestekoa

Honen bidez jakinarazten da

 • Jakinarazpen elektronikoa


ARAUDIA


 • Berezia:
 1. Uztailaren 23ko PRE/1435/2013 agindua, Lehorreko Garraioak Antolatzeko Legearen Erregelamendua garatzen duena, osasun garraioa errepidean egiteari buruz.  https://www.boe.es/eli/es/o/2013/07/23/pre1435/con
 2. Maiatzaren 25eko 836/2012 Errege Dekretua, Errepideko osasun garraiorako ibilgailuen ezaugarri teknikoak, osasun-ekipamendua eta langile-kopurua ezartzen dituen Errege Dekretua. https://www.boe.es/eli/es/rd/2012/05/25/836/con
 • Orokorra:
 1. Uztailaren 30eko 16/1987 Legea, Lurreko Garraioa Antolatzekoa, zeina aldatu egin baitzen uztailaren 4ko 9/2013 Legearen bidez. Legea, lehorreko garraioak antolatzeari buruzkoa, 
 2. Irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretua, Lurreko Garraioa Antolatzeko Legearen Erregelamendua onesten duena, zeina aldatua izan baitzen otsailaren 15eko 70/2019 Errege Dekretuaren bitartez. LGAE