Tramites Servicios Tramites Servicios


Eskola ikasleentzako kirol hastapeneko unitateen edota "kirol eskolen" baimenaren luzapena

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Eskola ikasleentzako kirol hastapeneko unitateen funtzionamendurako baimena luzatzeko eskatzea, honako modalitateetan: saskibaloia, eskubaloia, futbola, arteo futbola eta errugbia.


Nork tramitatzen du

 • KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DPTUA.
 • Kirol Zuzendari tza Nagusia
 • Kirol Zerbitzua

Nori zuzenduta

 • Kirol Klubak
 • Kirol Entitateak

Baldintzak

BaldintzakHASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

("Baimen espedienteak" aplikazio telematikoaren bitartez, 4.2 lerroa: "Luzatzea kirol hastapeneko unitatea - Kirol eskolak")


Aurkeztu beharreko agiriak

(Aplikazio telematikoaren bidez)

 • Erantzukizun zibileko aseguruaren ordainagiria.

Eskaera moduak

 • Internet

Internet bidezko eskaera


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

 • Pasahitza
 • Ziurtagiria eta B@KQ

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

3 hilabeteARAUDIA


 • 63/2007 Foru Agindua, urriaren 19koa, eskola ikasleentzako kirol teknifikazioko unitateei baimena ematea arautzen duena.
 • 69/2008 Foru Agindua, otsailaren 25ekoa, eskola ikasleentzako kirol teknifikazioko unitateei baimena ematea arautzen duen 2007ko urriaren 19ko 63/2007 Foru Aginduaren aplikazioa arautzen duena, saskibaloi, eskubaloi, futbol, areto futbol eta errugbiko hastapeneko unitateetan.
 • 02-118/2017 Foru Agindua, irailaren 25ekoa, aldatzen duena 2008ko otsailaren 25eko 69/2008 Foru Agindua, zeinak arautzen duen 2007ko urriaren 19ko 63/2007 Foru Aginduaren aplikazioa, saskibaloi, eskubaloi, futbol, areto futbol eta errugbiko hastapeneko unitateen eskola ikasleentzako kirol teknifikazioko unitateak baimen tzea arautzekoa.


INFORMAZIO OSAGARRIA


Oharrak

 • Jardueren luzapena eskatu behar da hasierako baimena edo azken luzapena iraungi aurretik.
 • Jarduerei hasiera eman eta hilabetera aurkeztu beharko da: parte hartzaileen zerrenda eskola kirolean izena emateko aplikazioaren bidez eta teknikarie buruzko informazioa.
 • Aldaketak ez badira jakinarazten baimena bertan behera gelditu daiteke.

Erantzukizun zibileko aseguruari buruzko informazioa


Informazio osagarria

Kiroletako Eskualde Bulegoak

Eskola Kiroleko arloa