Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrean kontsultak, kexak eta iradokizunak (Gertubide)

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Kontsulten, kexen eta iradokizunen sistemaren helburua da herritarrek horiek egiteko duten eskubidea bermatzea eta erraz gauzatu ahal izan ditzaten erraztea. Administrazioak, beraz, kontsultei, kexei eta iradokizunei erantzun arrazoitua eman behar die, epearen barruan, eta kudeaketa prozedura arina antolatu behar du; horretarako, herritarrek erabiltzeko moduko sistema korporatibo bat gaituko du.


Nork tramitatzen du

 • Hainbat departamenturen zerbitzu erkideak

HASIERA ETA ESKAERA


Eskaera moduak

 • Internet
 • Telefono bidez
 • Presentziala

Internet bidezko eskaera

 • Gipuzkoako Foru Aldundira bidalita, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 16.4 artikuluan zehazten duen edozein bitartekoren bidez.

Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

 • Ziurtagiria eta B@KQ
 • Autentifikaziorik gabe

Bestelako tramitazio bideak

Telefonoz (943 112 111).

Kasu horretan, berehala erantzun daitezkeenak eta erantzuten direnak izan ezik, plataforma korporatiboan jasoko dira, eta interesdunari eskaeraren kodearen erreferentzia emango zaio.


Zuzeneko arretarako bulegoak

Herritarrei Arretarako Foru Sistema osatzen duten herritarren arretarako bulegoetara bertaratuta.

Eskaerak plataforma korporatiboan jasoko dira eta eskatzaileari egiaztagiri bat itzuliko zaio.TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

 • Internet
 • Telefono bidez
 • Presentziala

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

Kontsulten, kexen eta iradokizunen erantzuna Gertubide Sistema Korporatiboan aurkeztu edo sartu, eta gehienez ere 20 eguneko epean jakinaraziko da.


Administrazioaren isiltasuna

Ez dagokio

Honen bidez jakinarazten da

 • Ohiko postaz
 • Komunikazio elektronikoa
 • Telefono bidezko komunikazioa
 • Jakinarazpena/posta-ziurtagiria
 • Jakinarazpen elektronikoa


ARAUDIA
INFORMAZIO OSAGARRIA


Informazio osagarria

Kontsulta: Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumeneko gaiei buruzko edozein motatako informazioa eskatzea.

Kexa edo iradokizuna: Gipuzkoako Foru Aldundiko edozein zerbitzutako funtzionamenduari buruzko iritzia azaltzea eta, agian, funtzionamendua hobetzeko proposamena egitea.

Zerga iruzurraren salaketa: Foru Ogasunari ustezko zerga iruzurrari buruzko datuak jakinaraztea.

Informazio Publikoa Eskatzea: Informazio eskaera egitea, gardentasunaren arloan aplikagarri den araudian ezarritako informazio publikoa eskuratzeko eskubidea baliatuz.