95B Eredua. Zuzenduta jaso diren fakturen komunikazioa. Hartzailea

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Hartzaileak hartzekodunak bidalitako faktura zuzentzaileak jaso dituela aitortu behar du; gainera, hau egin behar du:
- Zuzendutako kuota guztien zenbatekoa adierazi, baita kengarriak ez diren kuotenak ere.

- Zein ekitaldi eta zergalditan aurkeztu den deduzitutako kuotak gutxitzeko aitorpena adierazi.


Nork tramitatzen du

  • OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
  • Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusia
  • Zeharkako Zerg., Eskualdaketen gaineko Zerg. eta Ingurumen Tributuak Kudeatzeko Zerbitzua

Nori zuzenduta

Enpresa edo lanbide jarduerak egin eta eragiketen hartzaileak aurkeztuko dute, hartzekodunen konkurtsoan deklaratzen direnean, edo jasanarazi zaizkien BEZ kuotei dagozkien kredituak osorik edo zati batean ordainezinak diren gainerako kasuetan, eragiketen faktura zuzentzaileak jasotzen dituztenean.HASIERA ETA ESKAERA


Eskaera moduak

  • Internet

Internet bidezko eskaera

Zergabidea plataformaren bidez


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Ziurtagiria eta B@KQ

TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet

ARAUDIA


194/2014 Foru AginduaINFORMAZIO OSAGARRIA


Informazio osagarria

95B Eredua