369 Eredua. Araubide bereziak, mekataritza elektronikoa

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

 • Enpresaburu edo profesional gisa jarduten ez duten pertsonei zerbitzuak ematea, Erkidegoan finkatuta badaude, baina araubide berezi honi atxikitako enpresaburua edo profesionala ez den estatu kide batean, betiere prestazioak enpresaburua edo profesionala finkatuta ez dagoen estatu kide batean badaude.
  Zerbitzu prestazioak enpresaburuaren egoitzako estatu kidean edo BEZaren ondorioetarako ezarrita dagoen estatu batean badaude, prestazio horiek BEZaren araubide orokorraren arabera aitortu beharko dira dagokion herrialdean, ez OSS erregimenaren arabera.
 • Europar Batasunaren barruko urrutiko ondasun salmentak, subjektu pasiboa erregistratzen den estatu kidean daudenak barne, bai eta BEZaren ondorioetarako ezarrita dagoen beste estatu kide batean daudenak ere.
 • Inportatutako ondasunen urrutiko salmentak, 150 €-tik gorakoa ez direnak, zerga bereziei lotutakoak izan ezik.

 • Nork tramitatzen du

  • OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
  • Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusia
  • Zeharkako Zerg., Eskualdaketen gaineko Zerg. eta Ingurumen Tributuak Kudeatzeko Zerbitzua

  Nori zuzenduta

  369 eredua aurkeztu beharko dute, aitorpenaren zergaldian kasuan kasuko araubideei lotutako ondasun emateak edo zerbitzu prestazioak egin badira edo ez:

  A) Europar Batasunaren barruko urrutiko ondasun salmentei, estatu kide baten barruan entrega horiek errazten dituzten interfaze elektronikoen bidez egindako ondasun entregei eta kontsumoko estatu kidean ez, baina Batasunean finkatutako subjektu pasiboek emandako zerbitzuei aplikatu beharreko araubide bereziari bildutako enpresaburuek edo profesionalek autolikidazio bat aurkeztu beharko dute hiruhileko natural bakoitzeko.

  B) Hirugarren lurraldeetatik edo hirugarren herrialdeetatik inportatutako ondasunen urrutiko salmentei aplikatu beharreko araubide bereziari atxikitako enpresaburuek edo profesionalek, bitartekaririk izendatu ez badute eta estatu kide honen barruan Gipuzkoa identifikatzeko lurraldea badute, autolikidazio bat aurkeztu beharko dute hilabete natural bakoitzeko.

  C) Bitartekariek, hirugarren lurraldeetatik edo hirugarren herrialdeetatik inportatutako ondasunen urrutiko salmentei aplikatu beharreko araubide bereziari atxikitako enpresaburu edo profesionalen kontura jarduten badute,  autolikidazio bat aurkeztu beharko dute hilabete natural bakoitzeko eta beren kontura diharduten enpresaburu edo profesional bakoitzeko.  HASIERA ETA ESKAERA


  Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

  369 Eredua


  Eskaera moduak

  • Internet

  Internet bidezko eskaera

  «ZERGABIDEA» plataformatik


  Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Ziurtagiria eta B@KQ

  TRAMITAZIOA


  Eskaera moduak

  • Internet

  ARAUDIA


  Orden Foral 420/2021, de 20 de julio  INFORMAZIO OSAGARRIA


  Informazio osagarria

  369 Eredua