JARDUERA SAILKATUAK: NEURRI ZUZENTZAILEAK EZARTZEKO TXOSTENAREN ESKAERA

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko abenduaren 9ko 10/2021 Legearen I.C eranskinean zerrendatutako jarduerek jarduera sailkatuaren administrazio-lizentziaren araubidea bete beharko dute nahitaez, martxan jarri, zabaldu edo berritu aurretik, eta lizentzia hori ematea udalaren eskumena izango da.

10.000 biztanle baino gutxiagoko udalerriek neurri babesleak eta zuzentzaileak ezartzeko txostena eskatu beharko diote Ingurumeneko Zuzendaritza Orokorra honi. Txosten hori nahitaezkoa eta loteslea izango da eta jarduera ingurunearekin bateragarria izateko eska daitezkeen ingurumeneko neurri babesleak eta zuzentzaileak jasoko ditu.

10.000 biztanle edo gehiago dituzten udalerriek aurreko idatz-zatian adierazitako txostena eskatu ahal izango diote Ingurumeneko Zuzendaritza Orokorra honi. Txosten hori eskatu ezean, udalerriek eurek ezarriko dituzte jarduera sailkatuaren lizentziaren mendeko jarduera edo instalazioaren ingurumen-neurri babesleak eta zuzentzaileak.


Nork tramitatzen du

  • INGURUMENEKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DPTUA.
  • Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
  • Ingurumen Zerbitzua

HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

NEURRI ZUZENTZAILEAK EZARTZEKO TXOSTENAREN ESKAERA 


Eskaera moduak

  • Internet

Internet bidezko eskaera

NEURRI ZUZENTZAILEAK EZARTZEKO TXOSTENAREN ESKAERA 


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Ziurtagiria eta B@KQ

TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet