BAIMENAK 22 -VPC- Bidaiarien garraio pribatuaren baimen berria

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Enpresak behar duen baimena da, 9 plaza baino gehiagoko ibilgailuetan (autobusa), berezkoa duen enpresa-jardueraren osagarri den bidaiari-garraioa egiteko


Nork tramitatzen du

  • MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DPTUA.
  • Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
  • Mugikortasun eta Garraio Zerbitzua

Harremana

Helbidea:
Julio Caro Baroja plaza, beheko solairua - atzealdea, 20018 Donostia

Ordutegia:

8:30etik 13:30era astelehenetik ostiralera

Helbide elektronikoa:
garraiobaimenak@gipuzkoa.eus

Harremanetarako telefonoa:
943 112991


Nori zuzenduta

Enpresak eta autonomoak.


Baldintzak

1.- Enpresak garraioa ez den jarduera batean jardun behar du.

2.- Bidaiariak garraiatzeko beharra justifikatu behar du, eta erabiltzaileak enpresaren zentroetako langileak, hornitzaileak edo haiengana jotzen duten bezeroak izan behar dira.

6.- Zerga betebeharrak beteta izatea.

7.- Lanaren eta gizarte-segurantzaren arloko betebeharrak betetzea.

8.- Posta elektronikoa dituela frogatzea.

9.- Ordaindu gabeko zehapenik ez izatea.

10.- Aholkularitza edo gestoria baten bitartez jardunez gero: gestoriak 001k ordezkari erroldan alta emanda egon behar du.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko agiriak

1.- Eskaera, behar bezala beteta.  GBE 

2.- Tasaren ordainketa (23,79€): ES65 2095 0611 091061117395 banku kontura egindako transferentziaren ordainagiria.

3.- Interesdunaren baimena, agiri jakin batzuk egiaztatzeko Administrazioak ofizioz erregistro publiko zehatz batzuetara sartzea ahalbidetzen duena.  ERREGISTRO PUBLIKOAK 

4.- Memoria, enpresaren zentroetara ohikotasunez joaten diren enpresako langile propioen eta erabiltzaileen kopuruari buruzkoa.

5.- Zirkulazio baimena. Ibilgailuaren xedeak edo ematen duen zerbitzuak Partikularra zehaztu gabea izan behar du, salbu eta Ibilgailuen Erregelamendu Orokorraren II. Eranskinean jasota dauden beste zerbitzuetako bat betetzen badu.

6.- Industriaren fitxa teknikoa.

7.- Gidariak: D1, D1+E, D eta D+E motetako indarreko gidabaimenak. Ibilgailuen gidari zerrenda.Langileak badira: ITA. Bazkideak badira: bazkide-liburua eta lan-bizitza.

PERTSONA FISIKOA IZANEZ GERO, AGIRI HORIETAZ GAIN: 

1.- Baimenaren titularraren identifikazio-dokumentua (NAN, AIZ, iraupen luzeko edo aldi baterako bizileku-baimena, eta lan-baimena).

2.- Posta elektronikoa edukitzearen zinpeko aitorpena. EMAIL ZINPEKO AITORPENA 

PERTSONA JURIDIKOA IZANEZ GERO, AGIRI HORIETAZ GAIN: 

1.- IFK.

2.- Eraketa-eskriturak, behar bezala erregistratuak; eta, enpresa eratu zenetik hilabete bat baino gehiago igaro bada, dagokion erregistroan eginiko hitzez hitzeko ziurtagiria.

Eskrituretan agertzen den enpresaren helburu sozialak bat etorri behar du ekonomia-jardueren gaineko zergan agertzen denarekin.

3.- Posta elektronikoa edukitzearen zinpeko aitorpena, ordezkariak sinatua. EMAIL ZINPEKO AITORPENA    


Eskaera moduak

  • Internet

Internet bidezko eskaera

Eskaera eta dokumentazioa Gipuzkoako Foru Aldundiaren erregistro elektronikoaren bidez bidali behar da. https://egoitza.gipuzkoa.eus/WAS/CORP/WATTramiteakWEB/inicio.do


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Ziurtagiria eta B@KQ

TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

Legezko epea: bost hilabete.


Administrazioaren isiltasuna

Ezestekoa

Honen bidez jakinarazten da

  • Jakinarazpen elektronikoa


ARAUDIA


  1. Uztailaren 30eko 16/1987 Legea, Lurreko Garraioa Antolatzekoa, zeina aldatu egin baitzen uztailaren 4ko 9/2013 Legearen bidez. Legea, lehorreko garraioak antolatzeari buruzkoa, 
  2. Irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretua, Lurreko Garraioa Antolatzeko Legearen Erregelamendua onesten duena, zeina aldatua izan baitzen otsailaren 15eko 70/2019 Errege Dekretuaren bitartez. LGAE