BAIMENAK 18 -MPC- Salgaien garraio pribatuaren baimen berria

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Garraioa ez den beste jarduera batean aritzen diren enpresek egiten duten garraioa, baina salgaiak beren jarduera nagusia garatzeko beharrezko osagarri gisa garraiatu behar dituztenak.


Nork tramitatzen du

  • MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DPTUA.
  • Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
  • Mugikortasun eta Garraio Zerbitzua

Harremana

Dirección:
Plaza Julio Caro Baroja, planta baja - trasera, 20018 San Sebastián

Calendario:

8:30 a 13:30 de lunes a viernes

Email:
garraiobaimenak@gipuzkoa.eus

Teléfono de contacto:
943 112991


Nori zuzenduta

Empresas y autónomos.


Baldintzak

1.- Mota horretako garraioetarako ez da baimenik behar kasu honetan: baimendutako gehieneko masa 3,5 tona artekoa (3,5 tona barne) duten ibilgailuetan egiten bada garraioa.

2.- Salgaiak garraiatzeko beharra justifikatu behar da, enpresaren jardueraren izaeraren eta bolumenaren arabera.

3.- Gidariek enpresaren antolamenduan sartuta egon behar dute.

4.- Garraioa ezin da aparte kontratatu, ezta aparte fakturatu ere. Hala badagokio, kostua produktuaren edo zerbitzuaren azken prezioan sartu beharko da, BEZa aplikatu aurretik.

5.- Ezin da salgaien garraio publikorako baimen baten titular izan.

6.- Enpresaren posta elektronikoa izatea frogatu behar da (edozeinek balioko luke, gestorienak eta aholkularitzenak izan ezik).

7.- Ezin da eduki ordaindu gabeko zehapenik.

8.- Gestoria edo aholkularitza bidez jarduten bada: 001k ordezkari‑erroldan alta emanda egon behar da.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko agiriak

1.- Eskaera, behar bezala beteta.  GBE 

2.- Tasaren ordainketa (23,79€): ES65 2095 0611 091061117395 banku kontura egindako transferentziaren ordainagiria.

3.- Interesdunaren baimena, agiri jakin batzuk egiaztatzeko Administrazioak ofizioz erregistro publiko zehatz batzuetara sartzea ahalbidetzen duena.  ERREGISTRO PUBLIKOAK 

4.- Garraio premiaren erantzunkizunpeko adierazpena  GARRAIO PREMIAren erantzunkizunpeko adierazpena 

 5.- Zirkulazio baimena. Ibilgailuaren xedeak edo ematen duen zerbitzuak Partikularra zehaztu gabea izan behar du, salbu eta Ibilgailuen Erregelamendu Orokorraren II. Eranskinean jasota dauden beste zerbitzuetako bat betetzen badu.

6.- “ITV” fitxa teknikoa

7.- Gidariak: C1, C1+E, C eta C+E motetako indarreko gidabaimenak.

Ibilgailuen gidari zerrenda Langileak badira: ITA. Bazkideak badira: bazkide-liburua eta lan-bizitza.

PERTSONA FISIKOA IZANEZ GERO, HORIETAZ GAIN HAUEK:

1.- Baimenaren titularraren identifikazio-dokumentua (NAN, AIZ, iraupen luzeko edo aldi baterako bizileku-baimena, eta lan-baimena).

2.- Posta elektronikoa edukitzearen zinpeko aitorpena.  EMAIL ZINPEKO AITORPENA 


PERTSONA JURIDIKOA IZANEZ GERO, HORRETAZ GAIN:

1.- IFK.

2.- Eraketa-eskriturak, behar bezala erregistratuak; eta, enpresa eratu zenetik hilabete bat baino gehiago igaro bada, dagokion erregistroan eginiko hitzez hitzeko ziurtagiria.

Eskrituretan agertzen den enpresaren helburu sozialak bat etorri behar du Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan agertzen denarekin.

3.- Posta elektronikoa edukitzearen zinpeko aitorpena, ordezkariak sinatua. EMAIL ZINPEKO AITORPENA 


Eskaera moduak

  • Internet

Internet bidezko eskaera

Eskaera eta dokumentazioa Gipuzkoako Foru Aldundiaren erregistro elektronikoaren bidez bidali behar da. https://egoitza.gipuzkoa.eus/WAS/CORP/WATTramiteakWEB/inicio.do


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Autentifikaziorik gabe

TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

Legezko epea: bost hilabete.


Administrazioaren isiltasuna

Ezestekoa

Honen bidez jakinarazten da

  • Jakinarazpen elektronikoa


ARAUDIA


  1. Uztailaren 30eko 16/1987 Legea, Lurreko Garraioa Antolatzekoa, zeina aldatu egin baitzen uztailaren 4ko 9/2013 Legearen bidez. Legea, lehorreko garraioak antolatzeari buruzkoa, 
  2. Irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretua, Lurreko Garraioa Antolatzeko Legearen Erregelamendua onesten duena, zeina aldatua izan baitzen otsailaren 15eko 70/2019 Errege Dekretuaren bitartez. LGAE