Hirigintza-tresnetan genero-ikuspegia txertatzeko laguntzak

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Dirulaguntza jaso ahal izango dute honako hirigintza-dokumentu hauetan genero-ikuspegia txertatzeko azterlanak idaztearen ondoriozko gastuek:

a) Urbanizazio eta/edo eraikuntza ordenantzak.

b) Plangintza orokorraren aldaketak, eta garapen-plangintzako dokumentuak eta horien aldaketak.

c) Urbanizazio proiektuak eta urbanizazio-obren proiektuak.

Aurreko atalean adierazitako agiriei dagokienez, diruz lagundu ahal izango dira adierazitako dokumentuak egiteko eta izapidetzeko gastu guztiak, deialdiari dagokion ekitaldiko urtarrilaren 1etik azaroaren 30era bitartean egindakoak.

Zehazki, agiri horiek egiteko kontratatutako aholkularitza eta laguntza teknikoko lanak sartzen dira. Lan horiek genero-ikuspegiaren integrazioarekin egin beharko dira, memorian sexuaren arabera bereizitako datuak txertatuz eta azalpen zatian proposatutako antolamenduaren genero eraginaren azterketa landuz.

Ez da dirulaguntzarik emango hirigintza plangintzako eta kudeaketako gainerako tresnak idazteko ere.


Nork tramitatzen du

  • MUGIKORTASUNEKO, TURISMOKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
  • Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia

HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

Agiri eta ereduetara sarrera


Internet bidezko eskaera

Sakatu izapidetzara joatekoINFORMAZIO OSAGARRIA


Informazio osagarria

Informazio zehatza