Baimenak 09 - MDL/MDP/OT/VT/VTC/VD - Salgaien/bidaiarien garraio baimena birgaitzea

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Salgaien garraio publikorako baimena birgaitzea.


Nork tramitatzen du

  • MUGIKORTASUNEKO, TURISMOKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
  • Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
  • Mugikortasun eta Garraio Zerbitzua

Nori zuzenduta

Enpresak eta autonomoak.


Baldintzak

.- Ordaindu gabeko zehapenik ez izatea.

.- Aholkularitza edo gestoria baten bitartez jardunez gero: gestoriak 001k ordezkari erroldan alta emanda egon behar du.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko agiriak

 VD BIRGAIPENA 1.- Eskabidea behar bezala beteta, birgaitu nahi diren ibilgailuen matrikulak adierazita.  IKUS ONESPENA/BIRGAIKETA ESKAERA  

2.- Tasaren ordainketa (23,79€ ibilgailuko): ES65 2095 0611 09106 BISATU/BIRGAIKETA ESKAERA OT-REKIN 1117395 banku kontura egindako transferentziaren ordainagiria.

3.- Interesdunaren baimena, Gipuzkoako Foru Ogasunaren erregistroetara sartzeko, garraio enpresa gisa zerga betebeharrak betetzen dituen egiaztatzeko.  ERREGISTRO PUBLIKOAK 

Horrez gain, baimen motaren arabera:

4.-Gaitasun-agiridunaren/garraio kudeatzailearen zinpeko aitorpena, posta elektronikoa baduela adierazten duena.  GARRAIO KUDEATZAILEA - POSTA ELEKTRONIKOA 

(*) Kasuistika bakoitzaren arabera, dokumentazio gehigarria eskatuko da, beharrezkoa izanez gero.


Eskaera moduak

  • Internet

Internet bidezko eskaera

Eskaera eta dokumentazioa Gipuzkoako Foru Aldundiaren erregistro elektronikoaren bidez bidali behar da. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/WAS/CORP/WATTramiteakWEB/inicio.do


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Ziurtagiria eta B@KQ

TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

Legezko epea: bost hilabete.


Administrazioaren isiltasuna

Ezestekoa

ARAUDIA


  1. Uztailaren 30eko 16/1987 Legea, Lurreko Garraioa Antolatzekoa, zeina aldatu egin baitzen uztailaren 4ko 9/2013 Legearen bidez. Legea, lehorreko garraioak antolatzeari buruzkoa, 
  2. Irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretua, Lurreko Garraioa Antolatzeko Legearen Erregelamendua onesten duena, zeina aldatua izan baitzen otsailaren 15eko 70/2019 Errege Dekretuaren bitartez. LGAE