Tramites Servicios Tramites Servicios


Datu pertsonalen babesa. Aurka egiteko eskubidea

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Titularraren eskubidea, bere egoera pertsonalari buruzko arrazoi oinarridunak eta legitimoak direla-eta, interes publikoaren izenean edo botere publikoen izenean egindako eginkizun bat betetzeko bere datu personalaren tratamenduaren aurka egiteko.


Nork tramitatzen du

  • Hainbat departamenturen zerbitzu erkideak

HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

Eskaera formularioa


Aurkeztu beharreko agiriak

.


  • NA edo nortasuna egiaztatzeko agiria

Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

Internet bidezko eskaera

Sakatu tramitazioa hasteko


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Pasahitza
  • Ziurtagiria eta B@KQ

Zuzeneko arretarako bulegoak

Arretarako bulegoen zerrendaEBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

Hilabete, eskaera jasotzen denetik.


Administrazioaren isiltasuna

Ez dagokio

ARAUDIA


  •  2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa (DBEO).
  •  3/2018 Legea, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.