Datu pertsonalen babesa. Datuetan sartzeko eskubidea

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Eskatzea Aldundian tratatzen dituzten norberari buruzko datu pertsonalen gaineko informazioa, zein den datu horien jatorria eta datu horiekin zeintzuk komunikazio egin diren eta zeintzuk egitea aurreikusten den


Nork tramitatzen du

 • Hainbat departamenturen zerbitzu erkideak

Baldintzak

Datuetan sartzeko eskubidea 12 hilabeteko denbora tarteetan edo handiagoetan bakarrik erabil daiteke. Salbuespena: interes legitimoa egiaztatzen denean eskubidea lehenago erabili ahal izango du.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

Eskaera formularioa


Aurkeztu beharreko agiriak

 • NA edo nortasuna egiaztatzeko agiria

Eskaera moduak

 • Internet
 • Presentziala

Internet bidezko eskaera

Sakatu tramitazioa hasteko


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

 • Ziurtagiria eta B@KQ

Zuzeneko arretarako bulegoak

Arretarako bulegoen zerrendaTRAMITAZIOA


Eskaera moduak

 • Internet
 • Presentziala

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

Hilabete 1 eskabidea jasotzen denetik.


Administrazioaren isiltasuna

Ezestekoa

Honen bidez jakinarazten da

 • Ohiko postaz
 • Jakinarazpen elektronikoa


ARAUDIA


 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzeko.
 • 2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena.
 • 2/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzkoa.


INFORMAZIO OSAGARRIA


Informazio osagarria

Datuak babesteko euskal bulegoa