Alta eman pertsona fisiko edo juridiko bati - Register the individual or legal entity

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Alta egin hirugarren pertsona fisikoa eta juridikoaren datuei buruzkoa. Datu horiek Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Nagusiaren ardurapeko tratamendu batean sartuko dira. Horren helburua da Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskubideak gauzatzea eta betebeharrak ordaintzea, baita horiekin lotutako jakinarazpenak eta komunikazioak egitea ere.

Register the data of third party. These data will be processed under the responsability of the Directorate General of Finance and Budgets for the purpose of exercising the rigths and paying the obligations of the Provincial Council of Gipuzkoa and for sending notices and communications related thereto.


Nork tramitatzen du

  • OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
  • Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Nagusia
  • Kontabilitate Zerbitzua

HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

PDF Formularioa lortzen da eta bidali daiteke Erregistro elktroniko bidez edo pertsona fisikoek, Gipuzkoako Foru Aldundiko Egoitza nagusietan aurkeztu dezakete.

Download the form PDF Form and send it by Electronic register or individuals could presenter the form in the Provincial Council of Gipuzkoa central registers.


Aurkeztu beharreko agiriak

Pertsona fisikoa bada, aurkeztu behar da NAN Nortasun-agiri nazionala, AIZ Atzerriterren identifikazio zenbakia edo Pasaportea.

Aurkeztutako fitxan ez badago bankuaren sinadura eta zigilua hala beharrezkoa denean, egiaztapen hau ordeztua izan daiteke hirugarren interesduna banku-korrontuaren titularra dela dioen banku-agiria bidez.

Individuals must presented national ID document, fiscal identity number or passport number in the case of foreigners.

The signature and stamp of the bank may be replaced by the bank document certifying that the third party owns the bank account.


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

Internet bidezko eskaera

Ogasun eta Finantza departamentuko erregistroa.


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Ziurtagiria eta B@KQ
  • Autentifikaziorik gabe

Tramitazio elektronikorako oharrak

Ogasuna eta Finantza departamentuko Erregistro elktroniko bidez.

Through the Electronic register of the Department of Taxes and Finances.


Zuzeneko arretarako bulegoak

Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Ogasun eta Finantza Departamentuko Erregistro Zentralak.

The Provincial Council of Gipuzkoa central registers.TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

ARAUDIA


FD 1989/37 eta FA 2013/495