JARDUERA ARKEOLOGIKOAK ETA PALEONTOLOGIKOAK EGITEKO BAIMENA EMATEA

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Gipuzkoako lurralde eremuan jarduera arkeologikoak edo paleontologikoak, bai lurrekoak bai urpekoak, egiteko aurretiazko eta nahitaezko baimena.

Salbuespena: lurrak mugitzea ez dakarten azaleko prospekzio proiektuek eta eraikinen altxaeren azterketa estratigrafikoek ez dute baimenik behar.

Jarduera arkeologiko mota batzuen informazio zerrenda:

-                Labar-arteari buruzko azterketa.

-                Lur mugimenduen prospekzioa

-                Kontrol arkeologikoa.

-                Zundaketa arkeologikoa

-                Indusketa arkeologikoa


Nork tramitatzen du

 • KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DPTUA.
 • Kultura Zuzendaritza Nagusia
 • Ondare Historiko-artistikoaren, eta Artxiboen Zerbitzua

Nori zuzenduta

Pertsona fisikoak eta juridikoak


Baldintzak

Baimenaren titularrak zuzendu beharko du baimendutako jarduera arkeologikoa eta paleontologikoa. Baimenaren titularrak pertsona fisikoa izan behar du eta hauek egiaztatu beharko ditu: unibertsitateko titulua, arkeologia eta paleontologian prestakuntza nahikoa, baimendutako jarduera arkeologiko edo paleontologikoko jarduerak zuzentzeko esperientzia kontrastatua, eta esku-hartze eremuarekin bat datorren aldi historikoan edo aldi historikoetan prestakuntza egokia.

Eremu paleontologiko bateko edozein ikerketa lan zuzentzeko, ikertu nahi den aztarnategiaren ezaugarrietara egokitutako titulazio akademikoa eskatuko da. Nolanahi ere, lekuaren tipologiarekin bat datorren prestakuntza ziurtatu beharko da paleontologiako edo natura zientzietako arloetan.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

Formularioa


Aurkeztu beharreko agiriak

 • Eskabide inprimakia beteta
 • Proiektu arkeologikoa atal hauek barne:
  • Orubearen potentzial arkeologikoaren ebaluazioa jasotzen duen memoria, dokumentazio historikoa
  • Metodologia
  • Planoak, argazkiak.
  • Jardueraren egutegia.
  • Aurrekontua
  • Estali gabeko egituren eta induskatutako azalera estaltzearen eta lurraren jatorrizko itxura leheneratzearen kasuan, dagokion babes plana ere aurkeztuko da.

Eskaera moduak

 • Internet
 • Presentziala

Internet bidezko eskaera

Pertsona juridikoak eta profesionalak 

 • Bide telematikoz:

        https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/

Pertsona fisikoak: 

 • Bide telematikoz:

        https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

 • Ziurtagiria eta B@KQ

Zuzeneko arretarako bulegoak

 Arreta Zerbitzua

Gipuzkoa plaza z.g. 20004 Donostia.

Ordutegia: Astelehenetik ostegunera, 08:30-18:30. Ostiraletan, 08:30-14:3. Abuztuan, astelehenetik ostiralera, 08:30-14:30.

Udako ordutegia: 08:30-14:30.

Telefonoa:  943 11 21 11TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

 • Internet
 • Presentziala

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

Hiru hilebete


Administrazioaren isiltasuna

Ezestekoa

Honen bidez jakinarazten da

 • Jakinarazpen elektronikoa


ARAUDIA


6/2019 Legea, maiatzaren 9koa, Euskal Kultura Ondareari buruzkoa, 33. eta 63-71 artikuluak.INFORMAZIO OSAGARRIA


Oharrak

IZAPIDEAK:

1. Dokumentazioa erregistratzea, eta zuzentzea, behar bada.

2.  Ondare Historiko-artistikoaren, eta Artxiboen Zerbitzuko arduradunak eskaera aztertuko du eta proposamen txostena egingo du.

3. Idazkaritza Teknikoak ebazpena prestatuko du.

4. Kultura Zuzendaritza Nagusiko titularrak ebazpena onartzea eta jakinaraztea:

 • Jarduera zuzentzen duenari
 • Kultur ondarea kokatzen den udalari
 • Eusko Jaurlaritzari

5. Ondare Historiko-artistikoaren, eta Artxiboen Zerbitzuko arduradunak jasotzea baimendutako memoria arkeologiko eta paleontologikoa.


Informazio osagarria

Ebazpenerako aurreikusitako epea: hilabete bat