Hirigintza baimenaren aurreko nahitaezko baimenak Euskal Kultura ondareari buruzko legeak babestuta

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

6/2019 Legeak, maiatzaren 9koak, Euskal Kultur Ondareari buruzkoak, hainbat kasu ezartzen ditu non nahitaezkoa den aldez aurreko baimena lortzea Legeak babesten dituen kultur ondareetan obrak egiteko, betiere, plan berezi bidez, ondasun horien antolamendu xehatua onartu ez bada.

Antolamendu xehatua eduki arren, eta nahitaezkoa ez den kasuetan, foru baimena eska daiteke, administrazioen arteko lankidetza gisa emango dena; kasu horretan, baimen hori ez da aginduzkoa eta loteslea izango.


Nork tramitatzen du

 • KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
 • Kultura Zuzendaritza Nagusia
 • Ondare Historiko-artistikoaren, eta Artxiboen Zerbitzua

Harremana

 • Kultura Zuzendaritza.Ondare Historiko-Artistikoaren, Artxiboen Zerbitzua.

         Teléfono:  943-112895 /943-112898

@    Correo electrónico: jmaroto@gipuzkoa.eus; airoz@gipuzkoa.eus


Nori zuzenduta

Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalak; Beste pertsona interesdun batzuk: kultura-ondasunen titularrak edo haiek baimendutako pertsonak.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

Formularioa


Aurkeztu beharreko agiriak

 • Eskabide inprimakia beteta
 • Proiektu teknikoa (jarduketak hala eskatzen duenean): estalkiaren egiturari buruzko lanak; fatxadetan sakoneko jarduketak, drainatzeak, instalazio elektrikoko lanak eta berokuntza aurreikusten diren lanak…Hala badagokio, udaleko obra lizentzia lortzeko aurkeztutakoa.
 • Obra txikietarako (eraikuntza-munta txikiko obrak, arkitektura-konfigurazioari eta eraikinen funtsezko eta egiturazko elementuei eragiten ez dietenak:

                        .- Egin beharreko obraren memoria, materialak eta kalitateak adieraziz.

                         .- Egin beharreko jarduera ulertzen dela bermatuko duen informazio grafikoa.

                   .-  Aurrekontu xehatua.

*Erretaulen, horma-pinturen eta Donostiako Gotzaindegiaren titulartasuneko organoen kasuan, zaharberritze-proiektua, Ondare Historiko-artistikoaren eta Artxiboen Zerbitzuak eta Gordailua eta Museoen Zerbitzuak egindako memoria batean zaharberritzeko proiektua oinarrituta egon behar da.


Eskaera moduak

 • Internet
 • Presentziala

Internet bidezko eskaera

Pertsona juridikoak eta profesionalak

 • Bide telematikoz: Online izapidetzea

        https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/

Pertsona fisikoak:

 • Bide telematikoz: Online izapidetzea

        https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

 • Ziurtagiria eta B@KQ

Zuzeneko arretarako bulegoak

Pertsona fisikoak:

Arreta Zerbitzua

Gipuzkoa plaza z.g. 20004 Donostia.

Ordutegia: Astelehenetik ostegunera, 08:30-18:30. Ostiraletan, 8:30-14:30.Abuztuan, astelehenetik ostiralera, 08:30-14:30

Tel.  943 11 21 11TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

 • Internet
 • Presentziala

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

Legezko epea: hiru hilabete


Administrazioaren isiltasuna

Ezestekoa

Honen bidez jakinarazten da

 • Jakinarazpen elektronikoa


ARAUDIA


6/2019 Legea, maiatzaren 9koa, Euskal Kultura Ondareari buruzkoa

33. eta 46. artikuluak INFORMAZIO OSAGARRIA


Oharrak

IZAPIDEAK:

1. Dokumentazioa erregistratzea, eta zuzentzea, behar bada.

 2. Ondare Historiko-artistikoaren, eta Artxiboen Zerbitzuko arduradunak dokumentazioa aztertu eta ebazpen proposamenaren txostena egingo du.

3.  Idazkaritza Teknikoak ebazpena idatziko du

4. Kultura Zuzendaritza Nagusiko titularrak ebazpena onartzea eta jakinaraztea:

 • Obra sustatzaileari
 • Katalogatutako ondarea kokatzen den Udalari
 • Eusko Jaurlaritzari

OHARRA:  Ez denean nahitaezkoa, baimenaren edukia ez da loteslea izango.

Derrigotasun taula

7/1990 Legearen definizioaren arabera

2/2019  Legearen definizioaren arabera

Babes maila:

Indarrean dagoen udal antolaketa xehatua 

Nahitaezkoa al da baimena?

Ondasun higiezinak

Katalogatuak

Oinarrizkoa

Ez.

Ez.

Ondasun higiezinak

Katalogatuak

Oinarrizkoa

Bai

Ez.

Ondasun higiezinak

Inbentariatutakoak

Ertaina

Ez.

Bai

Ondasun higiezinak

Inbentariatutakoak

Ertaina

Bai

Ez.

Ondasun higiezinak

Kalifikatuak

Berezia

Ez.

Bai

Ondasun higiezinak

Kalifikatuak

Berezia

Bai

Ez.