Material arkeologikoa eta paleontologikoa entregatzea Gordailuan gordetzeko

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Ondareari buruz indarrean dagoen araudia betez, nahitaezkoa da  Gipuzkoako lurraldean aurkitzen den material arkeologikoa eta/edo paleontologikoa Gordailuan entregatzea


Nork tramitatzen du

 • KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
 • Kultura Zuzendaritza Nagusia
 • Gordailua eta Museoen Zerbitzua

Nori zuzenduta

- Aurkikuntza isolatuen aurkitzaileak.

- Baimendutako esku-hartze arkeologikoen zuzendaritza.


Baldintzak

Gordailuan entrega daiteke eta ez dago eperik, urte osoan zehar egin daiteke.

Gordailuari entregatzeko gehienezko epeak, materiala aurkitzen denetik, honako hauek dira:

- Aurkikuntza isolatua: 15 egun

- Esku-hartze arkeologikoa: urtebeteHASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

Material arkeologiko edo paleontologikoa Gordailuan entregatzeko eskaria.


Aurkeztu beharreko agiriak

-          Eskabide inprimakia beteta

-          Inbentarioa (Eusko Jaurlaritzak eskatutako gutxieneko eremuekin)

-          Aurkikuntza isolatuak edo aztarnategi berriak badira, fitxa teknikoa ere aurkeztu beharko da.


Eskaera moduak

 • Internet
 • Presentziala

Internet bidezko eskaera

 • https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/
 • https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/inicio

 • Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Ziurtagiria eta B@KQ

  Zuzeneko arretarako bulegoak

  Pertsona fisikoak bakarrik

  Arreta Zerbitzua

  Gipuzkoako Foru Aldundia, Gipuzkoa plaza z.g., 20004 Donostia.

  Ordutegia: Astelehenetik ostegunera, 08:30- 18:30.Ostiraletan, 8:30-14:30. Abuztuan, astelehenetik ostiralera, 08:30-14:30.

  Telefonoa: 943 11 21 11  TRAMITAZIOA


  Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

  EBAZPENA


  Ebazteko gehienezko epea

  Gordailuan entrega daiteke eta ez dago eperik, urte osoan zehar egin daiteke.

  Gordailuari entregatzeko gehienezko epeak, materiala aurkitzen denetik, honako hauek dira:

  -          Aurkikuntza isolatua: 15 egun

  -          Esku-hartze arkeologikoa: urtebete


  Administrazioaren isiltasuna

  Ezestekoa

  Honen bidez jakinarazten da

  • Komunikazio elektronikoa
  • Telefono bidezko komunikazioa
  • Jakinarazpen elektronikoa


  ARAUDIA


   6/2019 Legea, maiatzaren 9koa, Euskal Kultura Ondarearena.https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7957

  341/1999 Dekretua, urriaren 5ekoa, Euskal AutonomiaErkidegoko esparruan aurkitutako interes arkeologikoa edo paleontologikoa duten ondasunak garraiatu, entregatu eta gordailuan uzteko baldintzei buruzkoa.https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/eaeko_ondare_legeria/es_def/adjuntos/9904378a.pdf

  Agindua, 2014ko abenduaren 26koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena,Gipuzkoako Lurralde Historikoan aurkitu diren eta arkeologia edo paleontologiarako interesgarriak diren ondasunak gordetzeko Gipuzkoako kultur ondare higigarriaren Zentroa (Gordailua) izendatzeko dena.https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/01/1500083a.pdf  INFORMAZIO OSAGARRIA


  Informazio osagarria

  ESKAERA

  1. Esku-hartzearen zuzendaritzak edo aurkikuntza isolatua egin duen pertsonak entregaren berri emango dio Gordailuari, aipatutako kanalen bitartez eta, kasu bakoitzean, beharrezkoa den dokumentazioa bidalita.
  2. Gordailuko arkeologia arloko teknikariak data eta hitzordua hitzartuko ditu pertsona horrekin, materiala entregatzeko.
  3. Materiala entregatzen denean, bi aldeek "material arkeologikoa eta/edo paleontologikoa entregatu izanaren egiaztagiria" sinatuko dute.

  ERKATZEA

  1. Arkeologia arloko teknikariek materialak eta inbentarioa erkatuko dituzte, egokiak diren ala ez egiaztatzeko.
  2. Akatsen bat egonez gero, gordailugilearekin harremanetan jarriko da zuzentzeko.

  GORDAILUAREN AKTA

  1. Entrega zuzena dela egiaztatu ondoren, "Material arkeologikoaren eta/edo paleontologikoaren gordailuaren akta" sinatuko da, eta gordailugileari eta Eusko Jaurlaritzari bidaliko zaie.