Baimenak 03 - MDP - Salgaien garraio publikorako baimen berria (BGM >3.500kg)

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Baimen honek ahalbidetzen du besteren kontura, diru-ordain bat jasoz, Estatu barruan ibilgailu astunekin nahiz arinekin garraiatze-lanak egitea.

MDP motako baimenekin ibilgailu astunekin garraio egin daiteke  (3.500 kilo baino gehiagoko BGM).


Nork tramitatzen du

  • MUGIKORTASUNEKO, TURISMOKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
  • Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
  • Mugikortasun eta Garraio Zerbitzua

Harremana

Helbidea:
Julio Caro Baroja plaza, beheko solairua - atzealdea, 20018 Donostia

Ordutegia:

8:30etik 13:30era astelehenetik ostiralera

Helbide elektronikoa:
garraiobaimenak@gipuzkoa.eus

Harremanetarako telefonoa:
943 112991


Nori zuzenduta

Enpresak eta autonomoak.


Baldintzak

1.- Pertsona fisikoa edo juridikoa izatea.

2.- Espainiako nazionalitatea edo Europar Batasuneko herrialderen batekoa izatea, edo atzerritartasun-araubideko baimena izatea garraiolari-jarduerarako.

3.- Gaitasun profesionalaren baldintza betetzea.

4.- Zerga betebeharrak beteta izatea.

5.- Lanaren eta gizarte-segurantzaren arloko betebeharrak betetzea.

6.- Gutxienez ibilgailu bat izatea jabetzan, finantza errentamenduan edo errentamendu arruntean, trakzio propioa duena eta Espainian matrikulatua dagoena.

7.- Gaitasun ekonomikoa:   *  Lehenengo ibilgailuarengatik: 9.000€

                                        *  Hurrengo ibilgailuengatik 2, 3, 4…:     <2.500 Kg BGM – 0€

                                                                                                 2.500 Kg  ETA 3.500 Kg ARTEKO BGM– 900€ IBILGAILUKO

                                                                                                 >3.500 Kg BGM5.000€ IBILGAILUKO

8.- Garraio jarduera egingo den egoitza bat edukitzea.

9.- Baliabide hauek dituela frogatzea: bitarteko informatikoak, posta elektronikoa, eta sinadura elektronikoa, ziurtapen zerbitzuen emaile baimendu batek emana.

10.- Ordaindu gabeko zehapenik ez izatea.

11.- Aholkularitza edo gestoria baten bitartez jardunez gero: gestoriak 001k ordezkari erroldan alta emanda egon behar du.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

Aurkeztu beharreko agiriak:

 MDP baimen berria - aurkeztu beharreko agiriak 

Tasa ibilgailuko: 23,79€

 Ereduak:

1.- Eskaera, behar bezala beteta.  GBE 

2.- Interesdunaren baimena, agiri jakin batzuk egiaztatzeko Administrazioa ofizioz erregistro publiko zehatz batzuetara sartzea ahalbidetzen duena.  ERREGISTRO PUBLIKOAK 

3.- Baimenaren titularraren zinpeko aitorpena, ekipamendu informatikoa eta posta elektronikoa badituela adierazten duena. EMAIL ZINPEKO AITORPENA 

4.- Gaitasun-agiridunaren/garraio kudeatzailearen zinpeko aitorpena, posta elektronikoa baduela adierazten duena. GARRAIO KUDEATZAILEA - POSTA ELEKTRONIKOA 

5.- Baimenaren titularraren adierazpena zeinean enpresaren jarduera profesionalaren egoitza adierazten den. JARDUERAREN EGOITZA AITORPENA 

6.- Gainera, jarduera etxebizitza partikular batean egiten bada, ikuskaritza etxebizitza horretan sartu ahal izateko baimena. JARDUERAREN EGOITZA-IKUSKARITZA BAIMENA 


Eskaera moduak

  • Internet

Internet bidezko eskaera

Eskaera eta dokumentazioa Gipuzkoako Foru Aldundiaren erregistro elektronikoaren bidez bidali behar da. https://egoitza.gipuzkoa.eus/WAS/CORP/WATTramiteakWEB/inicio.do


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Ziurtagiria eta B@KQ

TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

Legezko epea: bost hilabete.


Administrazioaren isiltasuna

Ezestekoa

ARAUDIA


  1. Uztailaren 30eko 16/1987 Legea, Lurreko Garraioa Antolatzekoa, zeina aldatu egin baitzen uztailaren 4ko 9/2013 Legearen bidez. Legea, lehorreko garraioak antolatzeari buruzkoa, 
  2. Irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretua, Lurreko Garraioa Antolatzeko Legearen Erregelamendua onesten duena, zeina aldatua izan baitzen otsailaren 15eko 70/2019 Errege Dekretuaren bitartez. LGAE