232 Eragiketa lotuak. Paradisu fiskal gisa kalifikatutako herrialde edo lurraldeekin zerikusia duten

INFORMAZIO OROKORRA


Aurkezpen epea

Eman beharreko informazioari dagokion zergaldia amaitu ondorengo hamar hilabeteak bukatu eta hurrengo hilean aurkeztu beharko da.

Helburua

Zer aitortzen da?

 • Pertsona edo entitate lotuekin egindako eragiketak.
 • Pertsona edo entitate lotuekin egindako eragiketak, aktibo ukiezin jakin batzuen errentak murrizten diren kasuan.
 • Paradisu fiskal gisa kalifikatutako herrialde edo lurraldeekin zerikusia duten eragiketak eta egoerak.

Nork tramitatzen du

 • OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
 • Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusia
 • Zuzeneko Zergak Kudeatzeko Zerbitzua

Nori zuzenduta

Nork aurkeztu behar du?

 • Sozietateen gaineko zergaren zergadunak eta establezimendu iraunkor bidez jarduten duten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergadunak.
 • Atzerrian eratuta egonik Gipuzkoako Lurralde Historikoan errentak esleitzeko araubidean ari diren entitateak.


HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

PDF artxibo hau, inprimatuta, EZ da nahikoa aitorpena aurkezteko. Eredu hori Interneten bakarrik eskura daiteke.

232 eredua (PDF)


Eskaera moduak

 • Internet

Internet bidezko eskaera


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

 • Ziurtagiria eta B@KQ

TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

 • Internet

ARAUDIA


444/2018 Foru Agindua (PDF)INFORMAZIO OSAGARRIA


Informazio osagarria

232 eredua