Tramites Servicios Tramites Servicios


Merkantzia ibilgailu astunentzako baimen berriak (MDP) BGMa 3.500 kg-tik gorakoa duten ibilgailuak

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Baimen honek ahalbidetzen du besteren kontura, diru-ordain bat jasoz, Estatu barruan ibilgailu astunekin nahiz arinekin garraiatze-lanak egitea.

MDP motako baimenekin ibilgailu astunekin garraio egin daiteke  (3.500 kilo baino gehiago

BGM).Nork tramitatzen du

  • MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DPTUA.
  • Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
  • Mugikortasun eta Garraio Zerbitzua

Harremana

Helbidea:
Julio Caro Baroja plaza, 20018 Donostia

Posta elektronikoaren helbidea
garraiobaimenak@gipuzkoa.eus

Harremanetarako telefonoa:
943 112991


Nori zuzenduta

Enpresak eta autonomoak.


Baldintzak

1.- Pertsona fisikoa edo juridikoa izatea.

2.- Gaitasun profesionalaren baldintza betetzea.

3.- Zerga betebeharrak beteta izatea.

4.- Lanaren eta gizarte-segurantzaren arloko betebeharrak betetzea.

5.- Ahalmen ekonomikoa: 9.000 eberarena edo besteena).uro lehen ibilgailuarengatik eta 5.000 euro gainerako ibilgailuengatik.

6.-Garraio jarduera egingo den egoitza bat badagoela zuritzea.

7.- Baliabide hauek dituela frogatzea: bitarteko informatikoak, posta elektronikoa, eta sinadura elektronikoa, ziurtapen zerbitzuen emaile baimendu batek emana.

8.- Gutxienez ibilgailu bat izatea jabetzan, finantza errentamenduan edo errentamendu arruntean, trakzio propioa duena eta Espainian matrikulatua dagoena; ibilgailuak 5 hilabete baino gutxiago izan behar ditu, lehen matrikulazioa egin zenetik kontatuta.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

Eskaera behar bezala beteta Eskaera inprimakia

Tasa inprimakia  TASA INPRIMAKIA 

Zinpetko aitorpena (ekipamendu informatiko eta posta electronikoa)  EMAIL ZINPEKO AITORPENA 

Baimenaren titular den enpresaren ahalordedunaren edo gaitasun-agiridunaren izenean eginiko sinadura elektronikoaren kopia eta horren baliozkotasunaren ziurtagiria. ERREGISTRO PUBLIKOAK - BAIMENAK 


Aurkeztu beharreko agiriak

 MDP berriak . Dokumentazioa

 

Eskaera moduak

  • Presentziala

Zuzeneko arretarako bulegoak

Helbidea: Julio Caro Baroja plaza, 20018 Donostia

Arreta orduak: astelehenetik ostiralera, 08:30etatik 13:30etara

Helbide elektronikoa: garraiobaimenak@gipuzkoa.eus

Harremanetarako telefonoa: 943 112991TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Presentziala

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

Legezko epea: bost hilabete.


Administrazioaren isiltasuna

Ezestekoa

ARAUDIA


  1. Uztailaren 30eko 16/1987 Legea, Lurreko Garraioa Antolatzekoa, zeina aldatu egin baitzen uztailaren 4ko 9/2013 Legearen bidez. Legea, lehorreko garraioak antolatzeari buruzkoa, 
  2. Irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretua, Lurreko Garraioa Antolatzeko Legearen Erregelamendua onesten duena, zeina aldatua izan baitzen otsailaren 15eko 70/2019 Errege Dekretuaren bitartez. LGAE