BAIMENAK 01 - MDL - Merkantzia ibilgailu arinentzako baimen berria

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Baimen honek ahalbidetzen du besteren kontura, diru-ordain bat jasoz, Estatu barruan ibilgailu superarinetan garraiatze-lanak egitea.

MDL motako baimenekin ibilgailu superarinekin baino ezin da garraio egin (2.000 kg baino gehiago eta 3.500 kg bitarteko BGM).


Nork tramitatzen du

  • MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DPTUA.
  • Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
  • Mugikortasun eta Garraio Zerbitzua

Harremana

Helbidea:
Julio Caro Baroja plaza, beheko solairua - atzealdea, 20018 Donostia

Ordutegia:

8:30etik 13:30era astelehenetik ostiralera

Helbide elektronikoa:
garraiobaimenak@gipuzkoa.eus

Harremanetarako telefonoa:
943 112991


Nori zuzenduta

Enpresak eta autonomoak.


Baldintzak

.- Pertsona fisikoa edo juridikoa izatea.

.- Zerga betebeharrak beteta izatea.

.- Lanaren eta gizarte-segurantzaren arloko betebeharrak betetzea.

.- Baliabide hauek dituela frogatzea: bitarteko informatikoak, posta elektronikoa, eta sinadura elektronikoa, ziurtapen zerbitzuen emaile baimendu batek emana.

.- Gutxienez ibilgailu bat izatea jabetzan, finantza errentamenduan edo errentamendu arruntean, trakzio propioa duena eta Espainian matrikulatua dagoena.

.- Ordaindu gabeko zehapenik ez izatea.

.- Aholkularitza edo gestoria baten bitartez jardunez gero: gestoriak 001k ordezkari erroldan alta emanda egon behar du.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko agiriak

1.- Eskaera, behar bezala beteta.  GBE 

2.- Tasaren ordainketa (23,79€): ES65 2095 0611 091061117395 banku kontura egindako transferentziaren ordainagiria.

3.- Interesdunaren baimena, agiri jakin batzuk egiaztatzeko Administrazioak ofizioz erregistro publiko zehatz batzuetara sartzea ahalbidetzen duena.  ERREGISTRO PUBLIKOAK 

4.- Enpresa BEZean alta emanda egotearen agiria (036): “salgaiak errepidez garraiatzeko” jarduera. Honetaz gain, hilabete bateko epea gainditzen bada dokumentu hau aurkeztu zenetik, alta eta baja zentsalen ziurtagiria bidali.

5.- Ibilgailuaren zirkulazio baimena.

6.- Ibilgailuaren fitxa tekniko osoa.

7.- Ibilgailua JEZean alta emanda egotearen agiria (840): “salgaiak errepidez garraiatzeko” jarduera, estatu mailako jarduera esparrua.

8.- Ibilgailua alokatutakoa bada, errentamendu-kontratua.

PERTSONA FISIKOA IZANEZ GERO, HORIETAZ GAIN HAUEK:

1.- Baimenaren titularraren identifikazio agiria (NAN, AIZ, iraupen luzeko egoitza baimena edo aldi baterakoa, lanerako baimena ematen duena).

2.- Titularra Gizarte Segurantzako Autonomoen Erregimenean ("salgaiak errepidez garraiatzeko" jardueran) alta emanda egotearen agiria. Alta-datatik hilabete bateko epea gainditzen bada, lan-bizitza eguneratua bidali.

3.- Ekipamendu informatikoa eta posta elektronikoa izateari buruzko zinpeko aitorpena.  EMAIL ZINPEKO AITORPENA 

4.- Baimenaren titularraren izenean emandako sinadura elektronikoaren kopia, eta horren baliozkotasun ziurtagiria.


PERTSONA JURIDIKOA IZANEZ GERO, HORRETAZ GAIN:

1.- IFK.

2.- Eraketa-eskriturak, behar bezala erregistratuta; eta, enpresa eratu zenetik hilabete bat baino gehiago igaro bada, dagokion erregistroan eginiko hitzez-hitzezko ziurtagiria.

3.- Enpresa Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean alta emanda egotearen agiria; alta autonomoen erregimenean egiten bada bazkideren baten bidez, enpresako bazkideen liburua, eta dagokion bazkidearen lan bizitza.

4.- Ekipamendu informatikoa eta posta elektronikoa izateari buruzko zinpeko aitorpena, enpresaren ordezkariak sinatuta. EMAIL ZINPEKO AITORPENA 

5.- Baimenaren titular den enpresaren ahalordedunaren izenean eginiko sinadura elektronikoaren kopia eta horren baliozkotasunaren ziurtagiria.

NAZIOARTEKO MDL EGINEZ GERO (MMA>2,5  TONA), HORRETAZ GAIN:

Nazioarteko MDL dokumentazioa: NAZIOARTEKO MDL 

1.- Baimenaren titularraren adierazpena non jarduera profesionalaren egoitza adierazten den:  JARDUERAREN EGOITZA AITORPENA 

2.- Gainera, jarduera etxebizitza partikular batean egiten bada, Ikuskaritza etxebizitza horretan sartu ahal izateko baimena:  JARDUERAREN EGOITZA-IKUSKARITZA BAIMENA 


Eskaera moduak

  • Internet

Internet bidezko eskaera

Eskaera eta dokumentazioa Gipuzkoako Foru Aldundiaren erregistro elektronikoaren bidez bidali behar da. https://egoitza.gipuzkoa.eus/WAS/CORP/WATTramiteakWEB/inicio.do


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Ziurtagiria eta B@KQ

TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

Legezko epea: bost hilabete.


Administrazioaren isiltasuna

Ezestekoa

ARAUDIA


  1. Uztailaren 30eko 16/1987 Legea, Lurreko Garraioa Antolatzekoa, zeina aldatu egin baitzen uztailaren 4ko 9/2013 Legearen bidez. Legea, lehorreko garraioak antolatzeari buruzkoa, 
  2. Irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretua, Lurreko Garraioa Antolatzeko Legearen Erregelamendua onesten duena, zeina aldatua izan baitzen otsailaren 15eko 70/2019 Errege Dekretuaren bitartez. LGAE