Tramites Servicios Tramites Servicios


Merkantzia ibilgailu arinentzako baimen berriak (MDL)

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Baimen honek ahalbidetzen du besteren kontura, diru-ordain bat jasoz, Estatu barruan ibilgailu arinetan garraiatze-lanak egitea

MDL motako baimenekin ibilgailu arinekin baino ezin da garraio egin (2.000 eta 3.500 kilo bitarteko BGM).Nork tramitatzen du

  • MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DPTUA.
  • Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
  • Mugikortasun eta Garraio Zerbitzua

Harremana

Helbidea:
Julio Caro Baroja plaza, 20018 Donostia

Posta elektronikoaren helbidea
garraiobaimenak@gipuzkoa.eus

Harremanetarako telefonoa:
943 112991


Nori zuzenduta

Enpresak eta autonomoak.


Baldintzak

.- Pertsona fisikoa edo juridikoa izatea.

.- Zerga betebeharrak beteta izatea.

.- Lanaren eta gizarte-segurantzaren arloko betebeharrak betetzea.

.- Baliabide hauek dituela frogatzea: bitarteko informatikoak, posta elektronikoa, eta sinadura elektronikoa, ziurtapen zerbitzuen emaile baimendu batek emana.

.- Gutxienez ibilgailu bat izatea jabetzan, finantza errentamenduan edo errentamendu arruntean, trakzio propioa duena eta Espainian matrikulatua dagoena.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko agiriak

.- Eskaera behar bezala beteta. 

.- Aholkularitza edo kudeaketako agentzia baten bitartez jardunez gero: agentziak 001k ordezkarien erroldan alta emanda egon beharko du.

.- Tasaren ordainketa. TASA INPRIMAKIA 

PERTSONA FISIKOA IZANEZ GERO, HORIETAZ GAIN HAUEK:

1.- Nortasun Agiria.

2.- Titularra Gizarte Segurantzako Autonomoen Erregimenean alta emanda egotearen agiria.

3.- Ekipamendu informatikoa eta posta elektronikoa izateari buruzko zinpeko aitorpena. EMAIL ZINPEKO AITORPENA 

4.- Baimenaren titularraren izenean emandako sinadura elektronikoaren kopia, eta horren baliozkotasun ziurtagiria.

9.- Ibilgailuen JEZean alta emanda egotearen agiria.

5.- Interesdunaren baimena, agiri jakin batzuk egiaztatzeko Administrazioak ofizioz erregistro publiko zehatz batzuetara sartzea ahalbidetzen duena. ERREGISTRO PUBLIKOAK - BAIMENAK 

6.- Enpresaren BEZean alta emanda egotearen agiria (036 dokumentua). 

7.- Zirkulazio baimenak.

8.- Ibilgailuen fitxa teknikoak.

9.- Ibilgailuen JEZean alta emanda egotearen agiria.

PERTSONA JURIDIKOA IZANEZ GERO, HORRETAZ GAIN:

1.- IFK.

2.- Eraketa-eskriturak, behar bezala erregistratuta; eta, enpresa eratu zenetik hilabete bat baino gehiago igaro bada, dagokion erregistroan eginiko hitzez-hitzezko ziurtagiria.

3.- Enpresa Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean alta emanda egotearen agiria; alta autonomoen erregimenean egiten bada bazkideren baten bidez, enpresako bazkideen liburua, eta dagokion bazkidearen altaren agiria.

4.- Baimenaren titular den enpresaren ahalordedunaren edo gaitasun-agiridunaren izenean eginiko sinadura elektronikoaren kopia eta horren baliozkotasunaren ziurtagiria.

5.-  Enpresa 036 BEZaren erroldan alta emanda egotearen agiria.

6.- Aurreko paragrafoko ("PERTSONA FISIKOA IZANEZ GERO, HORIETAZ GAIN HAUEK: ") 3, 5, 6 eta 7 puntuetan agertzen diren agiriak.


Eskaera moduak

  • Presentziala

Zuzeneko arretarako bulegoak

Helbidea: Julio Caro Baroja plaza, 20018 Donostia

Arreta orduak: astelehenetik ostiralera, 08:30etatik 13:30etara

Helbide elektronikoa: garraiobaimenak@gipuzkoa.eus

Harremanetarako telefonoa: 943 112991TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Presentziala

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

Legezko epea: bost hilabete.


Administrazioaren isiltasuna

Ezestekoa

ARAUDIA


  1. Uztailaren 30eko 16/1987 Legea, Lurreko Garraioa Antolatzekoa, zeina aldatu egin baitzen uztailaren 4ko 9/2013 Legearen bidez. Legea, lehorreko garraioak antolatzeari buruzkoa, 
  2. Irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretua, Lurreko Garraioa Antolatzeko Legearen Erregelamendua onesten duena, zeina aldatua izan baitzen otsailaren 15eko 70/2019 Errege Dekretuaren bitartez. LGAE