Tramites Servicios Tramites Servicios


Salgaiak garraiatzeko baimena duen ibilgailua ordeztea

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Salgaiak garraiatzeko baimenari atxikita dauden ibilgailuak ordeztea


Nork tramitatzen du

  • MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DPTUA.
  • Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
  • Mugikortasun eta Garraio Zerbitzua

Harremana

Helbidea:
Julio Caro Baroja plaza, 20018 Donostia

Ordutegia:

8:30etik 13:30era astelehenetik ostiralera.

Helbide elektronikoa:
gfa_garraio_idazk@gipuzkoa.eus

Harremanetarako telefonoa:
943 112991


Nori zuzenduta

Enpresak eta autonomoak.


Baldintzak

.- Zehapenik ez izatea.

.- Ibilgailuek baldintza hauetakoren bat bete behar dute:

a)     Baimenari atxikita zegoen ibilgailuren bat ordeztu ondoren, baimen horri atxikitako ibilgailu-multzoaren batez besteko antzinatasunak ez gainditzea ordeztu aurretik zuen antzinatasuna. 

b)     Ibilgailua – berezko trakzioduna eta Espainian matrikulatua -  honela hartuko da: jabetzan, finantza errentamenduan edo errentamendu arruntean. 

c)     Ibilgailuak 2 tona baino gehiagoko GMB bat izatea (gehieneko masa baimendua).  Eta MDL motako (arinak) baimenen titular bat baldin bada, haren GMBa 3,5 tona edo gutxiago izatea.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

Eskabidea eredu normalizatuan. GBE 


Aurkeztu beharreko agiriak

1-     Eskaera, behar bezala beteta.

2-     Tasaren ordainketa.

3-     Ibilgailu (en) zirukazio baimen (ak).

4-     Ibilgailu (en) fitxa teknikoak.

5-     Errentan hartutako ibilgaiulua bada, errentamendu kontratua.

6-     Ibilgailua JEZan alta emanda dagoela egiaztatzen duen agiria.


Eskaera moduak

  • Presentziala

Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Pasahitza
  • Ziurtagiria eta B@KQ

Zuzeneko arretarako bulegoak

Helbidea:
Julio Caro Baroja plaza, 20018 Donostia

Ordutegia:

8:30etik 13:30era astelehenetik ostiralera.

Helbide elektronikoa:
gfa_garraio_idazk@gipuzkoa.eus

Harremanetarako telefonoa:
943 112991TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Presentziala

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

Legezko epea: bost hilabete.


Administrazioaren isiltasuna

Ezestekoa

ARAUDIA


  1. Uztailaren 30eko 16/1987 Legea, Lurreko Garraioa Antolatzekoa, zeina aldatu egin baitzen uztailaren 4ko 9/2013 Legearen bidez. Legea, lehorreko garraioak antolatzeari buruzkoa, 
  2. Irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretua, Lurreko Garraioa Antolatzeko Legearen Erregelamendua onesten duena, zeina aldatua izan baitzen otsailaren 15eko 70/2019 Errege Dekretuaren bitartez. LGAE