221Zerga geroratuen aktiboak adm.aren aurrean kreditu galdagarri bihurtzeagatik ordaindu beharreko

INFORMAZIO OROKORRA


Aurkezpen epea

221 eredua aurkezteko epea sozietate zerga autolikidatu eta ordaintzeko ezarrita dagoen berbera izango da.

Helburua

Zerga geroratuen aktiboak zerga administrazioaren aurrean kreditu galdagarri bihurtzeagatik ordaindu beharreko ondare prestazioa autolikidatzea.


Nork tramitatzen du

  • OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
  • Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusia
  • Zuzeneko Zergak Kudeatzeko Zerbitzua

Nori zuzenduta

Autolikidazioa aurkeztera behartuta daude sozietateen gaineko zergaren zergadunak, baldin eta zerga geroratuen aktiboak erregistratuak baldin badituzte, hain zuzen ere abenduaren 16 17/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauan zuzenketa teknikoak eta beste zerga egokitzapen batzuk sartzen dituenak, hirugarren xedapen iragankorreko bigarren apartatuan aipatutakoak, eta aktibo horiei dagokienez foru arau horretako bigarren xedapen gehigarrian ezartzen den eskubidea aplikatu nahi badute.

Ondare prestazioak sozietateen gaineko zerga autolikidatzeko borondatezko epea hasten den egunean izando du sortzapena.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

221 eredua (pdf)


Eskaera moduak

  • Internet

Internet bidezko eskaera

Soilik Internet bidez aurkeztu ahal izango da, Gipuzkoataria erabiliz.

Aitorpena aurkeztutzat emango da behar bezala transmititzean (zorraren ordainketa banketxean helbideratuko da).


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Ziurtagiria eta B@KQ

TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet

ARAUDIA


283/2017 Foru Agindua