Ondare erantzukizun espedienteak errepideetan jasandako kalteengatik

INFORMAZIO OROKORRA


Aurkezpen epea

Urte bat gertaera jazo zenetik edo kalte ondorioa azaleratu denetik. Pertsonengan kalte fisikoa edo psikikoa gertatuz gero, epea pertsona sendatzen denetik edo ondorioen neurria zehazten denetik hasten da kontatzen.

Helburua

Ondare erantzukizun espedienteak kudeatzea kaltetuei kalte-ordaina emateko beren ondasun edo eskubideetan jasandako zauri edo kalteengatik, administrazioak bere betebeharretan izan duten ohiko edo ohiz kanpoko funtzionamendu dela medio.  Administrazioak ez du erantzukizunik izango baldin eta ezinbesteko arrazoirik egon bada edo gertaeren erruduna kaltetua bera edo beste norbait izan bada.


Nork tramitatzen du

 • BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA

HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

 Ondare erantzukizun eskaera 


Aurkeztu beharreko agiriak

 • Erreklamazio idatzia, datu hauekin:
  • Eskatzailearen izen-abizenak, NAN, helbidea, posta elektronikoa eta telefonoa.
  • Kaltea zein egoeratan gertatu den azalpena.
  • Ertzaintzaren edo Udaltzaingoaren txostenik edo atestaturik dagoen adierazi.
 • Eskatutako kalte-ordainaren zenbatekoa zehaztu.
 • Konponketaren faktura edo aurrekontua erantsi, baldin badago.

Eskaera moduak

 • Internet
 • Presentziala

Internet bidezko eskaera

Bide Azpiegiturako Departamentuaren erregistro elektronikoa


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

 • Ziurtagiria eta B@KQ

Tramitazio elektronikorako oharrak

Eskaera erregistro elektroniaren bidez bidali dezakezu, goian agertzen den formularioa erantsiz


Zuzeneko arretarako bulegoak

Bide Azpiegituretako Departamentuaren Harrera Bulego OrokorraTRAMITAZIOA


Eskaera moduak

 • Internet
 • Presentziala

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

Sei hilabete prozedura hasten denetik


Administrazioaren isiltasuna

Ezestekoa

Honen bidez jakinarazten da

 • Jakinarazpena/posta-ziurtagiria


ARAUDIA


 • 2006ko ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu Arau-emailea, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren Testu Bateratua onartzen duena
 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena