Ingurumen Egokitasunari buruzko Ziurtagiria eskatzea

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Ingurumen Egokitasunari buruzko Ziurtagiria lortzea, zeinek burututako ingurumen inbertsioa Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko zergari buruzko 2/2014 Foru Arauak 65.2.b artikuluan ezartzen dituenen arteko ataletan dagoela ziurtatzen duena.


Nork tramitatzen du

 • INGURUMENEKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DPTUA.
 • Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
 • Ingurumen Zerbitzua

Harremana

Ana Perales - 943 11 29 09 - aperales@gipuzkoa.eus


Nori zuzenduta

Enpresak


Baldintzak

Eskatzeko formularioan agertzen diren agiriak aurkeztu beharko dira.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko agiriak

 • Egiteko inbertsioaren memoria teknikoa.  Honek, Sozietateen gaineko zergaren onartzen duen 17/2015 Erregelamenduak, ekainaren 16koak, ezartzen duen honako informazioa hau, gutxienez jaso beharko du:

- Proiektuaren deskribapen zehatza; haren xedea identifikatu behar da eta 17/2015 Foru Dekretuaren 36. 1.  artikuluan agertzen diren atalen artean zein ezartzen den adierazi.

- Egin beharreko inbertsio planaren kuantifikazioa eta inbertsiook egiteko egutegia.

- Erabiliko den teknologia, haren jatorria eta aurretik dauden erreferentziak.

 • Egindako inbertsioaren fakturak.
 • Jarduera burutzeko eta inbertsioak aurrera eramateko behar diren ingurumen baimen eta lizentzien ebazpenak.
 • Inbertsioari emandako dirulaguntzen ebazpenak.

Eskaera moduak

 • Internet

Internet bidezko eskaera

Eskatzeko formularioa.


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

 • Ziurtagiria eta B@KQ

TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

 • Internet

EBAZPENA


Administrazioaren isiltasuna

Ez dagokio

Honen bidez jakinarazten da

 • Jakinarazpen elektronikoa


ARAUDIA


 • 2/2014 FORU ARAUA, urtarrilaren 17koa, Gipuzkoako lurralde historikoko Sozietateen gaineko Zergarena
 • 17/2015 FORU DEKRETUA, ekainaren 16koa, Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamendua onartzen duena.


INFORMAZIO OSAGARRIA


Informazio osagarria

www.gipuzkoaingurumena.eus/eu web orrian.