270 eredua. Loteria eta apustu jakin batzuetako sarien gaineko karga berezia. Urteko laburpena

INFORMAZIO OROKORRA


Aurkezpen epea

Aitortzen den urtea amaitu ondorengo urtarrilaren 1etik 30era bitartean.

Helburua

Aitorpenaren urtean ordaindutako sariak eta atxikitako zenbatekoak aitortzen dira.


Nork tramitatzen du

  • OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
  • Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusia
  • Zuzeneko Zergak Kudeatzeko Zerbitzua

HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

PDF artxibo hauek, inprimatuta,  nahikoa ez dira aitorpena aurkezteko.


Eskaera moduak

  • Internet

Internet bidezko eskaera

Gipuzkoatariatik fitxategia Internet bidez transmitituz. Fitxategiak 668/2014 Foru Aginduko II. eranskinean agertzen diren disenu logikoak bete behar ditu.


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Ziurtagiria eta B@KQ

TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet

ARAUDIA


668/2014 Foru Agindua, abenduaren 17koa, 270 eredua onartu («Atxi kipenak eta konturako sarrerak. Loteria eta apustu jakin batzuetatik eratorritako sarien gaineko karga berezia. Urteko laburpena») eta hori aurkezteko baldin tzak eta prozedura ezartzen dituena