050 Eredua - Gipuzkoako Foru Aldundiaren Suhiltzaile eta Larrialdi Zerbitzuak mantentzeko Tasa. Autolikidazioa.

INFORMAZIO OROKORRA


Aurkezpen epea

Urte bakoitzeko ekainean zehar aurkeztu behar da eredu hau, suteen kontrako aseguru eta arrisku anitzeko polizengatik aurreko urtean bildutako primak.

Helburua

 Gipuzkoan kokatutako ondasun higiezinetan sute arriskuak eta arrisku anitzeko polizak aseguratzen dituzten entitate edo sozietateek eredu hau aurkeztu behar dute,  Donostiako udalerrian aseguratutako arriskuak direnean izan ezik.


  Nork tramitatzen du

  • OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
  • Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusia
  • Zeharkako Zerg., Eskualdaketen gaineko Zerg. eta Ingurumen Tributuak Kudeatzeko Zerbitzua

  Nori zuzenduta

  Zerga honek kargatutako eragiketak egiten dituzten zergadunen ordezkoei (Gipuzkoan kokatutako ondasun higiezinetan sute arriskuak eta arrisku anitzeko polizak aseguratzen dituzten entitate edo sozietateei).   HASIERA ETA ESKAERA


   Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

   050 eredua


   Eskaera moduak

   • Internet

   Internet bidezko eskaera

   050 eredua interneten bidez


   Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

   • Ziurtagiria eta B@KQ

   TRAMITAZIOA


   Eskaera moduak

   • Internet

   ARAUDIA


   2013ko abenduaren 13ko 8/2013 FORU ARAUA, Gipuzkoako Foru Aldundiaren suhiltzaile eta larrialdi zerbitzuak mantentzeko tasa arautzen duena.

   354/2014 FORU AGINDUA, maiatzaren 29koa, Gipuzkoako Foru Aldundiaren suhiltzaile eta larrialdi zerbitzuen mantentzeagatik ordaindu beharreko tasa autolikidatzeko 050 eredua onartzen duena.   INFORMAZIO OSAGARRIA


   Informazio osagarria

   Aurkezteko epea

   Urte bakoitzeko ekainean zehar aurkeztu behar da.