583 Eredua - Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga. Autolikidazioa eta ordainketa zatikatuak.

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Sarean sartutako energia elektrikoaren ekoizpenaren balioa, lauhilabete natural bakoitzean, aitortzen da.


Nork tramitatzen du

  • OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
  • Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusia
  • Zeharkako Zerg., Eskualdaketen gaineko Zerg. eta Ingurumen Tributuak Kudeatzeko Zerbitzua

Nori zuzenduta

Zerga honek kargatutako eragiketak egiten dituzten zergadunak.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

583 eredua


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

Internet bidezko eskaera

583 eredua interneten bidez


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Ziurtagiria eta B@KQ

Zuzeneko arretarako bulegoak

Ordaintzekoak: Finantza entitate laguntzaileak

Gainerakoak: Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuko Zeharkako Zergen Zerbitzua (Errotaburu Pasealekua 2, 20018 - Donostia), entitate laguntzaileak eta Herritarren arretarako bulegoak.TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

ARAUDIA


308/2014 Foru Agindua, maiatzaren 14koa, 583 eredua, "Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga. Autolikidazioa eta ordainketa zatikatuak" eta 587 eredua, "Berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zerga. Autolikidazioa eta ordainketa zatikatuak" onartu, eta haiek aurkezteko erak eta prozedurak arautzen dituena. INFORMAZIO OSAGARRIA


Informazio osagarria

Aurkezteko epea

  • Ordainketa zatikatuak:

         a. Ordainketa zatikatuetan, ekoizpenaren balioa 500.000 euro gainditzen ez denean, aurkezpena egingo da jarraian dagoen taularen arabera:

Kodea Aurkezteko epea Aurkezteko hilabetea Zergaldia
3T 1 a 25 Azaroa Urtarrila/iraila (9 hilabete)

         b. Ordainketa zatikatuetan, gainerako kasuetan (500.000tik aurrerakoetan) aurkezpena egingo da jarraian dagoen taularen arabera:

Kodea Aurkezteko epea Aurkezteko hilabetea Zergaldia
1T 1 a 25 Maiatza Urtarrila/martxoa (3 hilabete)
2T 1 a 25 Iraila Urtarrila/ekaina (6 hilabete)
3T 1 a 25 Azaroa Urtarrila/iraila (9 hilabete)
4T 1 a 25 Otsaila Urtarrila/abendua (12 hilabete)
  • Urteko autolikidazioa: 

          c. Ordainketa zatikatuez gain, kasuetan guztietan, aurkeztu beharko da urteko autolikidazio bat, jarraian dagoen taularen arabera:

Kodea Aurkezteko epea Aurkezteko hilabetea Zergaldia
OA 1 a 30 Azaroa Urtarrila/abendua (aurreko urteari dagokion