Premiamenduzko prozedura eteteko eskaera

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Premiamenduzko prozedura eteteko eskaera (2/2005 Foru Arauaren 169.2 artikulua)


Nork tramitatzen du

 • OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
 • Zerga-bilketako Zuzendariordetza Nagusia
 • Zerga-bilketa Zerbitzua

Baldintzak

Premiamenduzko prozedura zuzenean eten egingo da baldin eta interesatuak erakusten badu:

 • Zerga zehaztean bere kalterako gertatu dela akats materiala, aritmetikoa edo gertatzezkoa,
 • Zorra ordaindu, barkatu, konpentsatu, geroratu edo eten dela, edo
 • Ordainketa exijitzeko eskubidea preskribitu dela.


HASIERA ETA ESKAERA


Eskaera moduak

 • Internet
 • Presentziala

Internet bidezko eskaera

Gipuzkoataria


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

 • Ziurtagiria eta B@KQ

Zuzeneko arretarako bulegoak

Ogasun eta Finantza Departamentuaren bulegoakTRAMITAZIOA


Eskaera moduak

 • Internet
 • Presentziala

ARAUDIA


Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen martxoaren 8ko 2/2005 Foru Araua (169.2 artikulua)