548 Eredua - Fabrikazio zerga bereziak. Jasanarazitako kuoten aitorpen informatiboa.

INFORMAZIO OROKORRA


Aurkezpen epea

Hilero. Sortzapenak gertatu diren hilabetea amaitu ondorengo hilabetearen lehen hogeita bost egun naturalen barruan.

Helburua

Gordailuzain baimenduek besteren kontura egindako eragiketak, elektrizitatearen gaineko zergan izan ezik, aitortzen dira.


Nork tramitatzen du

  • OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
  • Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusia
  • Zeharkako Zerg., Eskualdaketen gaineko Zerg. eta Ingurumen Tributuak Kudeatzeko Zerbitzua

Nori zuzenduta

Eragiketak besteren kontura egiten dituzten  Gordailuzain baimenduei, elektrizitatearen gaineko zergan izan ezik.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

548 eredua


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

Internet bidezko eskaera

2017ko eta hurrengo ekitaldietarako aurkezpenak ZergaBidea plataformatik egin behar dira.

Jarraian, 2016ko eta aurreko ekitaldietako aurkezpenak egin daitezke, Gipuzkoataria bete daitekeen pdf artxiboa bidaliz.


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Ziurtagiria eta B@KQ

Zuzeneko arretarako bulegoak

Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuko Zeharkako Zergen Zerbitzua (Errotaburu Pasealekua 2, 20018 - Donostia).TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

ARAUDIA


20/1998 Foru Dekretua, martxoaren 3koa, Gipuzkoako lurralde historikoaren zerga araudia Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legearen xedapenetara egokitzen duena.

Zerga Berezien Erregelamenduari buruzko uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretua.

540/2013 Foru Agindua, ekainaren 6koa, <<Fabrikazio zerga bereziak. Jasanarazitako kuoten aitorpen informatiboa>> izeneko 548 eredua onartzen duena.