582 Eredua - Hidrokarburoen gaineko Zergaren aitorpen-likidazioa (berigorleak)

INFORMAZIO OROKORRA


Aurkezpen epea

Hiruhilero. Sortzapenak gertatu diren hilabetea amaitu ondorengo hiruhilabetearen lehen hogeita bost egun naturalen barruan

Helburua

Hilabete natural bakoitzean berigorleek egindako Hidrokarburoen gaineko zergari lotutako eragiketak aitortzen dira.


Nork tramitatzen du

  • OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
  • Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusia
  • Zeharkako Zerg., Eskualdaketen gaineko Zerg. eta Ingurumen Tributuak Kudeatzeko Zerbitzua

Nori zuzenduta

Estatuko tasa berezi batean kargatutako hidrokarburoren gaineko zergari lotutako produktuak beste autonomi erkidego batera edo gehiagora, edo beste foru lurralde batera edo gehiagora berriro igortzen dituenakHASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

582 eredua


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

Internet bidezko eskaera

582 eredua interneten bidez


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Ziurtagiria eta B@KQ

Zuzeneko arretarako bulegoak

Ordaintzekoak: Finantza entitate laguntzaileak

Gainerakoak: Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuko Zeharkako Zergen Zerbitzua (Errotaburu Pasealekua 2, 20018 - Donostia), entitate laguntzaileak eta Herritarren arretarako bulegoak.TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

ARAUDIA


20/1998 Foru Dekretua, martxoaren 3koa, Gipuzkoako lurralde historikoaren zerga araudia Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legearen xedapenetara egokitzen duena.

Zerga Berezien Erregelamenduari buruzko uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretua.

131/2013 Foru Agindua, otsailaren 7koa, zerga berezien zenbait eredu onartu eta zerga horien kudeaketan bete beharreko arau batzuk bateratu eta egunean jartzen dituen otsailaren 16ko 113/2009 Foru Agindua aldatzen duena.