Zentro okupazionala desgaitasuna duten pertsonentzat

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Gizarte- eta lan-arloko garapena erraztera bideratuta dauden programak, ezgaitasuna daukaten pertsonen autonomia pertsonala, parte hartzea eta autodeterminazioa sustatuta eta produkzio-jardueran oinarrituta.

Zentroen direktorioa kontsultatu (BEHAGI)


Nork tramitatzen du

  • ZAINKETETAKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
  • Haurren Babeseko eta Gizarteratzeko Zuzendaritza Nagusia
  • Gizarte Inklusioko eta Indarkeria Matxistaren Emakume Biktimen Arretako Zerbitzua

Nori zuzenduta

Ezgaitasun intelektuala,burugo gaixotasuna edota bestelako ezgaitasun larriak dauzkaten pertsonak.


Baldintzak

Ezgaituen edota buruko gaixotasuna kasuetan, % 33ko edo gehiagoko ezgaitasun-kalifikazioa izatea.                                                                                            

Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerri batean erroldatuta egotea.       

18 eta 64 urte bitarteko pertsonak izatea               

Balioespenaren eta diagnostikoaren arabera, oro har, autonomia eta gizarte integrazioa lortzeko eta, bereziki, gizarte- eta lan-arloko integrazioa lortzeko gaitasunak eskuratu behar dituen pertsona izatea, eta enplegua berehala edo epe motzean eskuratzeko zailtasunak izatea.        

Oinarrizko gaitasun edo trebetasunak izatea arloko okupazionaleko jardueretan eta arlo okupazionaleko zerbitzu edo zentroaren gainerako jardueratan parte hartu ahal izateko.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko agiriak

NAN                                                                                     

Txostena minusbalioarena


Eskaera moduak

  • Presentziala

Zuzeneko arretarako bulegoak

GUREAK. Ilarra pasealekua, 4   

20018 Donostia

943000795TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Presentziala

EBAZPENA


Administrazioaren isiltasuna

Ez dagokio

ARAUDIA


12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa (EHAA 246 zk., 2008/12/24)       

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Zorroari buruzko Dekretuaren zirriborro teknikoa