714 eredua.Ondarearen gaineko Zerga.

INFORMAZIO OROKORRA


Aurkezpen epea

Urte bakoitzeko apirilaren erdialdetik ekainaren 30era

Helburua

Ondarearen gaineko Zergak, Gipuzkoan bizi diren pertsonek abenduaren 31n dauzkaten ondasun eta eskubide ekonomikoak kargatzen ditu, ondasun eta eskubide horiek non dauden begiratu gabe.

Informazio gehiago


Nork tramitatzen du

  • OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
  • Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusia
  • Zuzeneko Zergak Kudeatzeko Zerbitzua

Nori zuzenduta

Aitorpena aurkeztera behartuta daude zergaren arauei jarraituz eta bidezko kenkariak eta hobariak egin ondoren zehaztutako zerga kuota ordaintzeko duten subjektu pasiboak edo, zirkunstantzia hori gertatu ezean, zergaren arauei jarraituz zerga kuota hori 2.000.000 eurotik gorakoa dutenak.


Baldintzak

Zergadunak abenduaren 31n bere titularitatekoak dituen ondasun eta eskubide ekonomiko guztiak, kontuan hartu gabe ondasun eta eskubide horiek non dauden. HASIERA ETA ESKAERA


Eskaera moduak

  • Internet

Internet bidezko eskaera

  • Internet (partikularrak eta ordezkari profesionalak)


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Ziurtagiria eta B@KQ

TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet

ARAUDIA


2/2018 Foru Araua, ekainaren 11koa, Ondarearen gaineko Zergarena.