SGA eredua - Nekazariek gasoleo erosketetan ordaindutako hidrokarburoen gaineko zergaren itzulketa

INFORMAZIO OROKORRA


Aurkezpen epea

urtekoa, maiatzaren 2tik 31ra

Helburua

Aurreko urtean nekazaritzan, abeltzaintzan eta basogintzan gasoleo erosketetan ordaindutako hidrokarburoen gaineko zergaren itzulketa eska dezakete bulego kudeatzailean.


Nork tramitatzen du

  • OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
  • Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusia
  • Zeharkako Zerg., Eskualdaketen gaineko Zerg. eta Ingurumen Tributuak Kudeatzeko Zerbitzua

Nori zuzenduta

Nekazaritzan aritzen direnei. Itzulketa honen ondorioetarako, pertsonak edo entitateak nekazaritzat hartuko dira baldin eta, 20/1998 Foru Dekretuaren 50.1 artikuluko 1.4 epigrafearen arabera zergapetutako gasolioa erabiltzeko eskubidea izanik, hura karburante gisa erabili badute nekazritzan - barazkigintza, abeltzaintza eta basogintza barne - eta gainera, jarduera horietan aritzeari begira, Gipuzkoako Lurralde Historiko Zergei buruzko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak hirugarren xedapen gehigarrian aipatzen duen Enpresari, Profesional eta Atxikitzaileen Erroldan inskribatuak egon badira.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

SGA eredua


Eskaera moduak

  • Presentziala

Zuzeneko arretarako bulegoak

Gipuzkoako Foru Aldundiko Landa Garapenerako Departamentuko eskualdeko nekazaritza bulegoetan egin eta aurkeztuko dira. Gipuzkoako Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuko zerga bulegoetan ere aurkez daitezke, orriak bete ondoren.TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Presentziala

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

6 hilabete (ZFAren 100. art.)


Honen bidez jakinarazten da

  • Jakinarazpena/posta-ziurtagiria


ARAUDIA


20/1998 Foru Dekretua, martxoaren 3koa, Gipuzkoako lurralde historikoaren zerga araudia Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legearen xedapenetara egokitzen duena.

1/2010 Foru Dekretu Arauak, urtarrilaren 12koa, honako zergak aldatzen dituena: Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga, Balio Erantsiaren gaineko Zerga, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga eta Zerga Bereziak .

274/2010 Foru Agindua, martxoaren 25ekoa, nekazaritzan eta abeltzaintzan gasolio erosketak direla-eta jasandako Hidrokarburoen gaineko Zerga itzultzeko prozedura ezartzen du.