213 eredua. Entitate Ez-egoiliarren ondasun higiezinen gaineko karga berezia

INFORMAZIO OROKORRA


Aurkezpen epea

213 ereduaren bidez egindako aitorpenaren aurkezpena eta, hala badagokio, kuotaren ordainketa urte bakoitzeko urtarrillean egingo da, eta bertan aurreko urtean sortutako karga aitortuko da.

Helburua

Karga Bereziaren oinarri ezargarria ondasun higiezinen balio katastrala izango da, entitate ez-egoiliarrek aurkeztuta. karga Bereziaren tasa %3koa izango da.

Informazio gehiago


Nork tramitatzen du

  • OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
  • Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusia
  • Zuzeneko Zergak Kudeatzeko Zerbitzua

Nori zuzenduta

Paradisu fiskaltzat hartutako herrialde edo lurralde batean egoiliar diren entitateak- zergaren foru arauaren 33. artikuluan aipatutakoak- daude behartuta 213 eredua aurkeztera, baldin eta, Gipuzkoan edozein tituluren bidez ondasun higiezinen edo haien gaineko gozamen eskubide errealen jabe badira edo gisa horretako ondasun edo eskubideak badituzte.


Baldintzak

Gipuzkoan, ondasun higiezinak edo horien gaineko gozamen eskubide errealak izatea.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

213 eredua


Eskaera moduak

  • Internet

Internet bidezko eskaera

Ereduen aurkezpena internet bidez, pasahitz operatiboa edo ziurtagiri elektronikoa erabilita:

     - 2016ko ekitaldirako eta hurregoetarako, Zergabidea plataformatik

     - 2015eko ekitaldirako eta aurrekoetarako, Gipuzkoatariatik  , bertan dagoen formularioa betez edo fitxategia igoz.


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Ziurtagiria eta B@KQ

TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet

ARAUDIA


270/2015 Foru Agindua, ekainaren 1ekoa, ez egoiliarren errentaren gaineko zerga aitortzeko erabili beharreko 210, 211, eta 213 ereduak onartu, horiek aurkezteko prozedura eta baldintza orokorrak finkatu, eta ez-egoiliarren tributazioari buruzko arau jakin batzuk garatzen dituena.