211 eredua. Ez egoiliarrak. Ondasun higiezinak eskualdatzean egin beharreko atxikipena

INFORMAZIO OROKORRA


Aurkezpen epea

Erosleak hilabeteko epean aurkeztu beharko du 211 eredua, ondasun higiezina eskualdatzen denetik aurrera.

Helburua

Eroslea izango da, salbuespenetan ezik, adostutako prestazioari dagokion atxikipena edo konturako sarrera egingo duena, eskualdatzaile ez-egoiliarrek likidatu behar duten zergaren konturako sarreraren kontzeptuan.

Informazio gehiago


Nork tramitatzen du

  • OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
  • Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusia
  • Zuzeneko Zergak Kudeatzeko Zerbitzua

Nori zuzenduta

Eroslea izango da adostutako prestazioari dagokion atxikipena edo konturako sarrera egitera behartutakoa, eskualdatzaile ez-egoiliarrek likidatu behar duten zergaren konturako sarreraren kontzeptuan.


Baldintzak

Ondasun higiezinak erosten dituztenek erabili beharko dute establezimendu iraunkorraren bitartekaritzarik gabe jarduten diren ez-egoiliarrek eskualdatzen dituztenean.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

211 eredua


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

Internet bidezko eskaera

Ereduak internet bidez aurkezteko helbidea:

ZergaBidea plataformaren bitartez. 


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Ziurtagiria eta B@KQ

Zuzeneko arretarako bulegoak

1º) Entitate laguntzaileak

2º) Herritarren arretarako bulegoak

Inprimakiak gure webgunearen bidez lor daitezke.TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

ARAUDIA


270/2015 Foru Agindua, ekainaren 1ekoa, ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga aitortzeko erabili beharreko 210, 211, eta 213 ereduak onartu, horiek aurkezteko prozedura eta baldintza orokorrak finkatu, eta ez-egoiliarren tributazioari buruzko arau jakin batzuk garatzen dituena.