210 eredua. Ez egoiliarrak. Establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentak

INFORMAZIO OROKORRA


Aurkezpen epea

Errenta motaren araberakoa da.

Helburua

Edozein motatako errenta aitortu daiteke, etekinak, ondasun higiezinen errenta egotziak, edo ondare irabaziak.

Informazio gehiago


Nork tramitatzen du

  • OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
  • Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusia
  • Zuzeneko Zergak Kudeatzeko Zerbitzua

Nori zuzenduta

Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunek Zergari lotutako errentak establezimendu iraunkorrik gabe lortzen dituztenean, aitortu behar dute.


Baldintzak

Honako hauek egongo dira behartuta Zerga hau aitortzera:

- Zergari lotutako errentak lortzen dituzten zergadunak, baldin eta atxikitzeko edo kontura sartzeko obligaziotik salbuetsita dauden errentak badira.

- Egoiliarrak ez diren pertsona fisikoak, ondasun higiezinekin lotuta dagoen errenta egotziagatik.

- Atxikipenak edo konturako sarrerak egitera beharturik ez dauden pertsonengandik etekinak jasotzen dituzten zergadunak.

- Gipuzkoan kokaturik dauden ondasun higiezinaren eskualdatzaileak.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

210 eredua

210 eredua (2014/12/2014ra arteko sortzapenak)


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

Internet bidezko eskaera

ZergaBidea plataforma erabiliz, 2014ko ekitaldirako eta aurrekoetarako izan ezik.  Horrelakoetan aurkezpenak Gipuzkoatarian egingo dira.


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Ziurtagiria eta B@KQ

Zuzeneko arretarako bulegoak

1º) Entitate laguntzaileak

2º) Herritarren arretarako bulegoak

Inprimakiak gure webgunearen bidez lor daitezke.TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

ARAUDIA


270/2015 Foru Agindua, ekainaren 1ekoa, ez egoiliarren errentaren gaineko zerga aitortzeko erabili beharreko 210, 211, eta 213 ereduak onartu, horiek aurkezteko prozedura eta baldintza orokorrak finkatu, eta ez-egoiliarren tributazioari buruzko arau jakin batzuk garatzen dituena.