124 eredua. Errenten gaineko atxipipenen aktibo finantzarioen eskualdaketa, trukea etab...

INFORMAZIO OROKORRA


Aurkezpen epea

Hiru hilean behin. Apiril, uztail, urri eta urtarrilaren lehen 25 egun naturalen barruan aurkeztu behar da. Hilean behin (6.010.121,04 eurotik gorako eragiketa bolumena dutenek hilero aurkeztu behar dute).

Helburua

Kapital higigarritik datozen errenten gaineko atxikipenak (aktibo finantzarioen eskualdaketa, berreskurapena, trukea, etab.).

Informazio gehiago


Nork tramitatzen du

  • OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
  • Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusia
  • Zuzeneko Zergak Kudeatzeko Zerbitzua

Nori zuzenduta

Aktibo finantzarioak amortizatu edo berreskuratzeagatik sortutako etekinen kasuan aurkeztu behar da eredu hau. Pertsona edo entitate jaulkitzaileek zein ordaintzaileek aurkeztu behar dute, aurreko hiruhilekoan ordaindutako etekinengatik


Baldintzak

Aktibo finantzarioak amortizatu edo berreskuratzeagatik sortutako etekinak ordaindu izana.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

124 eredua


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

Internet bidezko eskaera

Ereduen aurkezpena internet bidez, pasahitz operatiboa edo ziurtagiri elektronikoa erabilita:

      - 2017ko ekitaldirako eta hurrengoetarako, ZergaBidea plataformatik

      - 2016ko ekitaldirako eta aurrekoetarako, Gipuzkoataritik, bertan dagoen formularioa betez edo fitxategi bat igoz.


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Ziurtagiria eta B@KQ

Zuzeneko arretarako bulegoak

1º) Entitate laguntzaileak

2º) Herritarren arretarako bulegoak (emaitza zero bada).

Gure webgunean nahiz estankoetan eskura daitezke inprimakiak.TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

ARAUDIA


1083/1999 Foru Agindua, abenduaren 31koa, 123, 193, 124 eta 194 ereduak onartzen dituena