Tramites Servicios Tramites Servicios


Aldaketa klimatikoa moteltzeko eta egokitzeko ikerketa eta berrikuntzako proiektuetarako bekak

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Aldaketa klimatikoa moteltzeko eta egokitzeko ikerketa eta berrikuntzako proiektuetarako bekak elkarrekiko norgehiagokako erregimenean esleituko dira.

2 beka emango dira eta bakoitza 12.000 eurotakoa izango da.

Aldaketa klimatikoa moteltzeko eta egokitzeko ikerketa eta berrikuntzako proiektuetarako bekak, azpieremu hauetako batean eragiten duten proiektuei emango zaizkie:

a) Berotegi efektuko gasen emisioa muga tze a deialdi honetako beste ildo ba tzu etan ain tzat hartu ez diren eremuetan. Karbono hustulekuen analisia eta indar tzea.
b) Arrisku analisia eta ahultasun azterketak Gipuzkoako inguruaren eta lurraldearen osagaien aldaketa klimatikoaren aurrean: kostaldeak, ibaiak, hiriguneak, natura sistemak eta nekazaritza sistemak.
c) Aldaketa klimatikoaren eraginak Gipuzkoako ekonomiaren eta alor ekonomikoen gainean: nekazaritza, basogintza, turismoa, administrazioa, osasuna, eta abar.
d) Erresilientziaren egoki tze eta hobekuntza aukerak aldaketa klimatikoaren aurrean.

Bekaren xede diren proiektuak hasi gabe egon beharko dira deialdi bakoitzari dagokion urteko urtarrilaren 1ean.
Aurkeztutako proiektuek originalak izan beharko dute, aurrez publikatu gabeak. Ez da onartuko ez beka honen eta ezta antzeko xedea duen beste edozein bekaren aurreko deialdiren batean, nahiz zati batean, nahiz osoki, saritua izan den lanik, ez i tzulpenik, ezta aldaketarik ere. Onartuko dira aurreko urtetan sarituak izan diren proiektuak jarraitzen dituzten eta ikertzaile edo ikerketaren jarraipena behar duten proiektuak.


Nork tramitatzen du

  • INGURUMENEKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DPTUA.
  • Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
  • Ingurumen Zerbitzua

HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

Agiri eta ereduetara sarrera


Internet bidezko eskaera

Sakatu izapidetzara joatekoINFORMAZIO OSAGARRIA


Informazio osagarria

Informazio zehatza