561 eredua. Garagardoaren gaineko Zergaren aitorpen-likidazioa.

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Garagardoaren gaineko zergari lotutako eragiketak, hilabete edo hiruhileko natural bakoitzean egindakoak, aitortzen dira.


Nork tramitatzen du

  • OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
  • Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusia
  • Zeharkako Zerg., Eskualdaketen gaineko Zerg. eta Ingurumen Tributuak Kudeatzeko Zerbitzua

Nori zuzenduta

Zerga horrek kargatutako eragiketak egiten dituzten zergadunak.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

561 eredua


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

Internet bidezko eskaera

561 eredua interneten bidez


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Ziurtagiria eta B@KQ

Zuzeneko arretarako bulegoak

Ordaintzekoak: Finantza entitate laguntzaileak

Gainerakoak: Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuko Zeharkako Zergen Zerbitzua (Errotaburu Pasealekua 2, 20018 - Donostia), Finantza entitate laguntzaileak eta Herritarren arretarako bulegoak.TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

ARAUDIA


20/1998 Foru Dekretua, martxoaren 3koa, Gipuzkoako lurralde historikoaren zerga araudia Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legearen xedapenetara egokitzen duena.

Zerga Berezien Erregelamenduari buruzko uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretua.

113/2009 Foru Agindua, otsailaren 16koa, zerga berezien zenbait eredu onartu eta zerga horien kudeaketan bete beharreko arau batzuk bateratu eta egunean jartzen dituena.INFORMAZIO OSAGARRIA


Informazio osagarria

Aurkezteko epea

  • Hilekoa. BEZaren ondorioz derrigorrez hileko aitorpen-likidazioa aurkeztu behar duten subjektu pasiboek sortzapena gertatu den hilaren ondorengo hirugarren hileko lehen 25 naturalen barruan aurkeztuko dute.
  • Hiruhilekoa. BEZaren ondorioz derrigorrez hiruhileko aitorpen-likidazioa aurkeztu behar duten subjektu pasiboek sortzapena gertatu den hiruhilekoa amaitu ondorengo bigarren hileko lehen 25 egun naturalen barruan aurkeztuko dute.