109 eredua. Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren Aitorpena.

INFORMAZIO OROKORRA


Aurkezpen epea

2018-04-23 - 2018-06-30

Helburua

 

Zergadunak urte naturalaren barruan lortu dituen etekin eta irabazi guztiak aitortu behar dira, non lortu diren alde batera utzita.

Informazio gehiago


Nork tramitatzen du

  • OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
  • Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusia
  • Zuzeneko Zergak Kudeatzeko Zerbitzua

Nori zuzenduta

Oro har, Gipuzkoan bizi diren eta zergari lotuta dauden errentak (lanaren etekinak, jarduera ekonomikoen etekinak, kapital higigarri zein higiezinenak, ondare irabaziak, etab...) lortu dituzten pertsonak daude eredu hau aurkeztera behartuta.


Baldintzak

Nork aurkeztu behar du apartatuan aipatutako errentak lortzea eta horien zenbatekoak dagokion epigrafean adierazitako muga gainditzea.

Aurkezpen modalitateak (Epe barruan).

Aurkezpen modalitateak (Epez kanpo). InternetHASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

5.eranskina-Araubide iragankorra (PDF)

6.eranskina-Zuzeneko zenbatespen erraztua (PDF)


Eskaera moduak

  • Internet

Internet bidezko eskaera


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Kontraste datua
  • Ziurtagiria eta B@KQ

TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet

ARAUDIA


PFEZren araudia, 2017/12/31ra arte